Särkullbarns andel av arv då efterlevande make är omgift

2017-11-22 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag var gift med en änkeman som hade en dotter från hans första äktenskap. Han dog nu. Vi hade inga gemensamma barn, jag har inga barn från mitt första äktenskap heller. Det FINNS TESTAMENTE , min man skev laglotten till sin dotter, och det som rest till mig. Min mans dotter(särkullbarn) fåt inte sitt arv efter hennes mamma som var avliden i 2003.Jag skulle vara mycket tacksam om Ni beskriver hur kalkyleras nu i 2017 min mans dotters arvdel efter hennes mamma( min mans första maka).Till ex. enligt bouppteckningen i 2003 min man hade 100000 kr. Hans första maka hade 20000 kr.Idag har min man och jag ca 10 gånger mer: 1000000 sek. Hur mycket pengar får nu särkullbarn som arvinge efter hennes mamma? Hur kan det användas ÄB (1958:637) 3 kap 4 §:Överstiger boets värde vid efterlevande makens död…….Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din makes exfru dog fick din makes dotter inte direkt ut sin mammas arv. Detta beror på att makar får fri förfoganderätt över gemensamma barns del i arvet efter en makes bortgång vilket framgår av 3 kap 1 § ÄB. Då du inte nämnt att din man och hans exfru hade äktenskapsförord, utgår jag från att hälften av deras gemensamma egendom efter bodelning blev din makes med fri förfoganderätt och att hälften av egendomen var hans egen. Detta innebär att 1/2 av din makes totala tillgångar egentligen är hans dotters arv efter sin mor och således ska tillfalla henne nu när din make gått bort.

Hur själva arvet fördelas ut nu efter din makes bortgång klargörs av 3 kap 6 § ÄB. Paragrafen säger att den hälft som tillfaller din makes dotter ska räknas ut innan en bodelning sker nu mellan dig och din make. Detta innebär att hälften av egendomen som din make har innan ni bodelar ska tillfalla hans dotter och att denna del räknas som arvet efter dotterns mamma.

Efter att denna åtgärds gjorts sker en bodelning mellan dig och din make. Din make har genom testamente reglerat det så att hans dotter enbart får ärva laglotten efter honom, dvs. hälften av det hon annars skulle vara berättigad till enligt den legala arvsordningen, se 2 kap. 1 § ÄB samt 7 kap. 1 § ÄB.

Vidare undrar du hur 3 kap. 4 § ÄB ska förstås. Då en make har fri förfoganderätt över ett arv, som utgör 1/2 av hans totala tillgångar, kommer ju andelen att antingen öka eller minska. Det betyder således att den arvingen som arvet sedan ska tillfalla antingen får mer eller mindre än vad den skulle fått om arvet delades ut direkt. Det finns dock undantag, vilket paragrafen anger. Ett sådant är då maken fått ett stort arv utdelat efter den andre makens död, exempelvis.

Din makes dotter har rätt att få ut sitt arv efter sina föräldrar direkt då hon är ett särkullbarn, vilket framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Hon kan naturligtvis välja att avstå från denna rätt om hon skulle vilja.

Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig!

Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97478)