Särkullbarnens rätt vid testamente mellan sambos?

2017-09-28 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hejmin pappa har gått bort, han hade 2 tidigare barn. Pappans sambo har ett tidigare barn.Testamentet säger att deras yttersta vilja är att sambo ärver allt och delning sker vid dennes frånfälle.1. Om vi vill ta ut vårt arv som bröstarvingar tidigare, erhåller vi då en 1/4 eller 1/2 tillsammans ??2. Har vi även rätt till efterarv vid sambon frånfälle ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Laglotten är halva arvslotten

Trots att det finns ett testamente har bröstarvingarna till den avlidne alltid rätt till sin respektive laglott. Laglotten är hälften av det ni skulle fått om inget testamente funnits. Observera att ni måste påkalla jämkning av testamentet inom 6 månader efter delgivning för att kunna få ut er laglott. (7 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken, här)

Exempel: Anta att kvarlåtenskapen är 100 000. Utan testamente har du och ditt syskon rätt till 50 000 kr var. Men nu när det finns ett testamente har ni enbart rätt att direkt få 25 000 kr var, dvs 1/4 av kvarlåtenskapen var, vilket innebär att ni tillsammans får halva kvarlåtenskapen. Resten ska fördelas enligt testamentet.

Rätt till efterarv

Rätten till efterarv är beroende av hur testamentet är formulerat. Om det står att sambon ärver med s.k. fri förfoganderätt, har ni rätt till efterarv vid hennes bortgång. Sambon får då inte testamentera bort den egendom hon fått genom testamentet med fri förfoganderätt. Står det däremot att sambon ärver kvarlåtenskapen med s.k. full äganderätt istället, har ni ingen rätt till efterarv. Vid full äganderätt har sambon rätt att göra vad hon vill med pengarna, även att testamentera bort dem till någon annan. Min bedömningen är att ni kommer få rätt till efterarv eftersom det står att delning ska ske vid sambons frånfälle, det verkar därför som att er pappa ville att ni skulle ha efterarvsrätt.

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Skulle du vilja ha mer kvalificerad hjälp med tolkningen av testamentet är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (452)
2021-07-26 Vem ärver om ena bröstarvingen är avliden?
2021-07-25 Kan jag reglera hur mycket mina barn ska ärva?
2021-07-24 Har jag rätt till arv efter min far om han givit bort en fastighet i gåva till sin särbo?
2021-07-21 Kan min förälder göra mig arvslös?

Alla besvarade frågor (94276)