Särkullbarn som dödsbodelägare och skyldighet att kalla till boupptäckning

Jag är särkullsbarn och har ingen kontakt med min förälder. Denne är gift och har barn med sin maka. Jag undrar hur jag får reda på när min förälder dör? Är det jag som måste ta reda på detta eller måste de efterlevande kontakta mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga om du kommer bli meddelad när din förälder avlider hör till arvsrätten och finns därför reglerad i Ärvdabalken (ÄB).

Som barn till din förälder är du dennes bröstarvinge och har rätt att ärva hen när hen går bort enligt ÄB 2:1. Din förälder kan inte ens göra dig arvslös genom testamente, utan du har alltid rätt till din laglott (vilket utgör hälften av den egendom du skulle ärvt om din förälder vid sin bortgång inte har upprättat ett testamente) enligt ÄB 7:1. Oavsett kommer du alltså vid din förälders bortgång att vara dennes arvinge.

När din förälder dör kommer den egendom och de skulder hen lämnar efter sig att utgöra ett sk dödsbo. Ett dödsbo, vilket räknas som en juridisk person, ägs av alla efterlevande som har arvsrätt till den avlidnes egendom. Eftersom du är arvinge till din förälder skulle du således bli en av dödsbodelägarna.

När en person har avlidit ska en bouppteckning (en skriftlig handling innehållande den avlidnes tillgångar och skulder, samt namnen på dödsbodelägare och efterarvingar) förrättas enligt ÄB 20:1. Då ÄB 20:2 stadgar att samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförättningen, har förättningsmännen (de två oboeroende personer som ska se till att bouppteckningen går rätt till) enligt lagen en skyldighet att kalla dig. Du kommer därför att senast då få reda på att din förälder avlidit och du behöver alltså inte ta reda på detta själv.

Skulle du mot förmodan inte kallas till bouppteckningsförättningen, och därför inte blir meddelad om din förälders bortgång, kan du vända dig till Skatteverket Skatteverket har tillgång till register om vem som avlidit och du kan därför vända dig dit om du misstänker att din förälder gått bort utan att du har fått reda på det. Skulle du inte kallas till bouppteckningsförättningen har du dessutom rätt att begära tilläggsboupptäckning enligt ÄB 20:10 inom en månad från det att du upptäckte att du inte kallats till bouppteckningsförättningen. Genom att en tilläggsbouppteckningen genomsförs kan få ut ditt berättigade arv.

Sammanfattningsvis kan sägas att du inte själv ska behöva ta reda på om din förälder har avlidit utan en skyldighet finns att kalla dig till bouppteckningsförättningen. Detta förutsätter dock att du hos Skatteverket finns registrerad som barn till din förälder, då det är hos Skatteverket som förättningsmännen hämtar fakta till släktutredningen för bouppteckningen. I nuläget rekommenderar jag därför dig att kolla upp om du finns inskriven i Skatteverkets register som barn till din förälder, då Skatteverkets register kan vara inkomplett. Om så inte skulle vara fallet bör du kontakta Skatteverket och till dem lämna in dokument som styrker att du är barn till din förälder.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga, och om du undrar över något mer är du mer än välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000