Särkullbarn och efterlevande makes arvsrätt

2021-09-28 i Efterarv
FRÅGA
HejMin man har tre särkullbarn som nu är vuxna och har egna barn och barnbarn. Vi har ett gemensamt barn.Vad händer om min man går bort före mej? Vi har precis så vi klarar oss och har ingenting sparat.Ska den efterlevande ta lån för att särkullbarnen ska få sin laglott?Hur beräknas hur stor laglotten blir om ingenting finns.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad sker vid din mans bortgång?

Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ska inte delas i bodelningen och kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna fått en gåva, arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar.

Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). De tre barnen från din mans tidigare äktenskap benämns i lagen särkullbarn då de inte är era gemensamma barn inom äktenskapet. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Alltså skulle din mans särkullbarn ärva din man direkt när han avlider medan ert gemensamma barn får vänta tills även du avlidit för att ärva din man.

Dock finns det en möjlighet för särkullbarn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och istället få rätt till efterarv (3 kap. 9 § första stycket ÄB). I så fall skulle du som efterlevande maka ärva din makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vid din död skulle sedan särkullbarnen få rätt till sin andel av deras pappas arv. Detta förutsätter såklart att särkullbarnen frivilligt går med på det.

Möjligheter att begränsa särkullbarnens arvsrätt

Särkullbarnens arvsrätt går att delvis begränsa genom upprättande av testamente. Det får dock inte inskränka särkullbarnens laglott (hälften av arvslotten). Om det sker kan särkullbarnen begära jämkning för att få ut hela sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB).

Dessutom kan särkullbarnens arvsrätt bli uppskjuten på grund av basbeloppsregeln (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Regeln ger efterlevande maken rätt att alltid få ut ett värde av fyra prisbasbelopp. Det betyder att ifall bodelningen skett och den efterlevande maken inte uppnår det beloppet på sin egendom kan resterande belopp tas från den avlidnes makes kvarlåtenskap det vill säga särkullbarnens arv. Det som sedan tas från kvarlåtenskapen för att uppnå fyra basbelopp blir efterarv för särkullbarnen. Det innebär att de får ut det när den efterlevande makan avlider.

Sammanfattning

Beräkningen av laglotten baseras alltså på hur mycket giftorättsgods du och din man har. Alltså om du och din man inte skulle ha något giftorättsgods påverkar det storleken på bröstarvingarnas arv. De kan inte ärva egendom som inte finns! Det betyder att du inte kommer behöva belåna dig för att betala laglotten till din mans särkullbarn. Sedan finns också basbeloppsregeln som skyddar efterlevande make från att bli utblottad och den ger som beskrivits ovan dig rätt till ett värde av fyra prisbasbelopp. Dessutom skulle särkullbarnen kunna välja att frivilligt avstå från arvet tills även du går bort.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?