Särkullbarn möjlighet att skänka sin arvslott till efterlevande make

FRÅGA
Hej! Kan jag som dotter skänka min arvslott till min fars fru när han går bort? Hans fru är alltså inte min mor. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga!

Bestämmelser om rätt till arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB).

Kort om vad som händer med egendomen vid första makens bortgång

När ett äktenskap upplöses, genom ena makens död ska en bodelning ske innan arvskifte förrättas, se 9 kap.1 § Äktenskapsbalk (ÄktB) och 23 kap.1 § ÄB. Detta innebär att giftorätten kommer realiseras, som vanligtvis ger den efterlevande maken rätt att överta hälften av makarnas tillgångar på grund av sin giftorätt, 11 kap. 3 § ÄktB.

Fördelning av kvarlåtenskapen efter den första avlidne

Först efter en bodelning gjorts kommer arvskifte att genomföras. Enligt huvudregel ärver efterlevande make före gemensamma barn. Du som särkullbarn kommer alltså ärva hela kvarlåtenskapen om det saknas gemensamma barn. Din pappas nya fru saknar därför legal arvsrätt, se 3 kap 1 § ÄB.

Särkullbarn kan dock avstå sitt arv från den döda till förmån för den efterlevande maken och få rätt till efterarv när den efterlevande maken i sin tur går bort, se 3 kap. 9 § ÄB. Detta innebär att din pappas nya fru kan ha möjlighet att exempelvis bo kvar i det eventuella gemensamma hemmet, eftersom hon då kommer att att ärva din fars kvarlåtenskap och din del av arvet med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att man kan förfoga över egendomen på alla sätt, förutom att testamente bort den, se 3 kap. 2 § ÄB.

Detta förutsätter givetvis att du själv väljer att avstå ditt arv till förmån för din pappas nya fru, men med bibehållen efterarvsrätt. Det är alltså en fråga om att skjuta upp rätten till arv, inte avstå det.

Jag vill även göra dig uppmärksam på att arvsrätten är personlig, och att det därför inte är möjligt att du genom exempelvis avtalar med din fars nya fru över ditt framtida arv från någon som fortfarande är i livet, se 17 kap. 1 § ÄB.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (732)
2019-08-17 Kan min far och hans sambo göra mig arvslös?
2019-08-16 Kan min pappa göra mig arvlös om jag är adopterad?
2019-08-13 Vad händer om arvinge dör innan arvskiftet gjorts?
2019-08-02 Vem får bestämma var en avliden person ska begravas?

Alla besvarade frågor (72058)