Särkullbarn, bodelning och arvsskifte

2015-08-29 i Bröstarvinge
FRÅGA
HejFörst och främst vill jag tacka för det fina arbeta ni gör! Jag har en fundering angående arv som särkullbarn. Det är väldigt varierande information som jag finner på nätet och jag blir förvirrad. Min pappa är sedan 20 år tillbaka gift med en ny kvinna och just nu allvarligt sjuk. Jag är hans enda barn och han har inga barn med sin nuvarande fru. Det jag undrar är vad som händer med allt som pappa äger? Dvs. deras gemensamma bostad, hans bil, tillbehör mm. 1. Får jag och min styvmor dela på arvet, dvs att hon ärver hälften av allt han äger eller ärver jag allt? Alltså hela pappas andel i deras boende mm. 2. Gäller detta även alla hans tillgångar? 3. Pappa är eget företagande, vad kommer att hända med hans företag? 4. Kan jag ärva pappas skulder?? Stort tack på förhand Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När ett äktenskap upplöses(genom äktenskapsskillnad eller dödsfall) ska som huvudregel bodelning ske mellan makarna. En bodelning innebär att makarna delar lika på sitt gemensamma giftorättsgods.

En bodelning innebär alltså inte att din fars fru får hälften av allt din far äger utan att de delar lika på det gemensamma giftorättsgodset. Vad som utgör giftorättsgods framgår av kapitel 7 i äktenskapsbalken. Där anges att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Enskild egendom kan t.ex. vara

"egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda."

All annan egendom som tillhör makarna ska ingå i en bodelning och delas lika mellan dem.

Efter att giftorättsgodset har delats lika mellan makarna kan arvsskifte ske. Den egendom som din far har efter bodelningen benämns som kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen som ska delas mellan arvingarna. Hur kvarlåtenskapen fördelas beror på om din far har upprättat ett testamente eller ej. Om det inte finns något testamente är du som ensam bröstarvinge den enda arvtagaren och kommer således att ärva all din fars kvarlåtenskap. Eftersom att du är särkullbarn har du rätt att få ut hela ditt arv direkt.

Om din far har upprättat ett testamente som anger att kvarlåtenskapen ska fördelas på något annat sätt har du trots detta rätt till åtminstone hälften av kvarlåtenskapen pågrund av reglerna om laglottsskydd. Beroende på hur din fars och hans frus egendomsförhållanden ser ut kan hon eventuellt ha rätt att ärva en viss summa pengar enligt 3:1 ärvdabalken som säger;

"Den efterlevande maken har alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet."

Vad som händer med företaget är svårt att säga, ett företag utgör normalt en tillgång som kan ärvas, t.ex. aktierna i ett aktiebolag, aktiebolaget upphör inte pga dödsfallet utan måste i ett sådant fall likvideras om du inte vill behålla det. Du får gärna återkomma med mer information om vad det är för företagstyp och om din fars fru har varit med och drivit företaget.

Din pappas skulder ärver du inte. Däremot så kommer hans skulder avräknas mot de tillgångar han har. Detta innebär att om hans skulder överstiger tillgångarna kommer det inte finnas något kvar att ärva eftersom borgernärerna har rätt att få ut sina fordringar innan arvsskifte sker.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, som sagt, om du undrar något mer får du gärna återkomma med mer information.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (402)
2020-10-19 Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?
2020-10-18 Kan en bröstarvinges enskilda egendom utmätas för att betala av den avlidnes skulder?
2020-10-12 Barnbarns rätt till arv från mormor
2020-10-11 Har man rätt till arv även om man inte haft någon relation till sin pappa?

Alla besvarade frågor (85283)