Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

FRÅGA
Hej! Jag och min man har 2 barn vardera (sk särkullbarn)Jag sparar pengar privat, utanför den gemensamma ekonomin. Min fråga är OM min man dör före mig räknas då mina privata besparingar in i hans barns laglott?Sen håller min man på med aktier (också på sina egna pengar), räknas isf även den ev vinsten in i mina barns laglott?Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vilka lagar som reglerar din fråga

Regler om vilken egendom som utgör enskild och vilken egendom som ska ingå vid en bodelning vid en av makarnas bortgång hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB), och regler om arvsrätt återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Giftorättsgods och enskild egendom

Vid ett äktenskaps ingående omvandlas er egendom till "giftorättsgods", motsatsen till det är enskild egendom, det som räknas till enskild egendom är vad som ska hållas utanför en framtida bodelning. Utgångspunkten för gifta är att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Detta omfattar även ditt enskilda sparande och din makes aktier, om ni inte skrivit ett äktenskapsförord om att göra den egendomen till enskild. Vad som är giftorättsgods blir relevant först vid en bodelning, eftersom allt giftorättsgods då ska delas lika mellan makarna (10 kap 1§ och 11 kap 3§ ÄktB). Värt att nämna är som parentes är att om det skulle bli ett oskäligt resultat efter en bodelningen så finns det en möjlighet att jämka i enlighet med 12 kap ÄB.

Särkullbarn och deras arvsrätt

Särkullbarn har rätt att ärva direkt vid den först avlidne makens död (3 kap 1§ Ärvdabalken). Detta innebär att dina två särkullbarn kommer ärva efter dig, samt att din mans två särkullbarn kommer ärva honom, eftersom en bodelning görs innan arvskifte förrättas mellan arvingar (23 kap 1 § Ärvdabalken). Vad som skulle kunna vara viktigt att poängtera är att de skulle kunna avstå sitt arv till förmån för efterlevande make, det vill säga den av er som avlider sist, vilket skulle innebära att de skulle ärva efter det att både du eller din man gått bort (3 kap 9§ ÄB).

Äktenskapsförord för att undanta viss egendom vid en bodelning

För att viss egendom, exempelvis dina besparingar, inte ska räknas med i den bodelning som sker innan arvskifte behöver du och din make upprätta ett äktenskapsförord som anger att specifik egendom ska vara enskild och därmed ska undantas från en bodelning (7 kap 3 § ÄktB). Även eventuell vinst (avkastning på aktierna) kommer utgöra giftorättsgods om annat inte anges i äktenskapsförordet (7 kap 2§ st 2 ÄktB). Om ni inte upprättar ett äktenskapsförord kommer således din mans barn få del av din egendom, och dina av hans. Om ni skulle välja att skriva ett äktenskapsförord är det viktigt att vara tydlig med vilket konto som ska vara enskild egendom för att undvika eventuella tolkningsproblem i framtiden, exempelvis genom att uppge kontonummer.

Äktenskapsförord kan tecknas både inför ett äktenskaps ingående och under äktenskapet, det ska göras skriftligt och undertecknas av er båda (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB), och skickas in Skatteverket för registrering för att bli giltigt (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Sammanfattning
Om ni inte skulle önska att er partners egna barn ska ärva viss egendom efter er kan ni alltså, genom ett äktenskapsförord, göra den till enskild egendom och därmed hålla den utanför en bodelning.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98575)