Särbos rätt att ärva medel på bankkonto

Om jag vill öppna ett bankkonto, kan jag då ha en särbo med - förfoganderätt eller dispositionsrätt. Blir det då så att summan på kontot helt tillfaller honom. Jag har inga barn, endast en bror (tänkte på arvsrätten)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalken, du hittar den här.

Precis som för sambos, gäller som huvudregel att särbos inte ärver varandra. För att särbos ska kunna ärva varandra måste det finnas ett testamente som föreskriver att särbon ska få ta del av kvarlåtenskapen. (se kap 2 ärvdabalken, där anges vilka som anses vara arvingar)

Om du står som ensam kontoinnehavare kommer din särbo inte att få tillgång till pengarna på kontot om du går bort. Pengarna kommer då att gå till din bror, så länge dina föräldrar inte är i livet. Observera att en dispositionsrätt inte skulle förändra detta eftersom det inte skulle göra din särbo till kontoinnehavare. För att din särbo ska få ta del av pengarna på bankkontot i det fall att du går bort, måste du skriva ett testamente som ger din särbo en sådan rätt. (se 2 kap 2 § ärvdabalken som ger din bror arvsrätt)

Du kan i så fall välja om du vill testamentera med full äganderätt eller fri förfoganderätt. Om din särbo får ärva med full äganderätt får denne göra vad som helst med pengarna som finns på bankkontot. Testamenterar du istället bort pengarna till din särbo med fri förfoganderätt får din särbo inte testamentera bort pengarna eftersom dessa ska ärvas av dina arvingar efter att din särbo avlidit. (se kap 9 och 10 ärvdabalken om de regler som gäller för ett testamentes upprättande)

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp med det juridiska kring ett särbo-förhållande är du varmt välkommen att ta kontakt med en av våra jurister på Lawline juristbyrå. Du kan då boka en tid här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning