Särbor och arv

FRÅGA
Särbon och jag bygger ett hus. Det var hans projekt från början då han köpte tomten och stommen innan vi träffades. Nu gör vi det till vårat framtida gemensamma hem. Han står i nuläget på bygglån och allt annat som har med det att göra och är även skriven på adressen medan jag bor i stan i min bostadsrätt som jag står som ensam ägare på med tillhörande lån. Vi tänkte inte flytta ihop förrän min son flyttar hemifrån vilket är ett par år bort minst. Nu till det jag behöver hjälp med... Vad som händer om en av oss går bort... Så länge vi inte är sambo så har vi som jag förstår ingenting med varandras boenden och ekonomi att göra och våra respektive barn ärver allt. Även om vi är sambos så ärver vi inte varandra om jag förstått rätt . Kan vi skriva något eller göra något annat som gör att jag kan få del i huset redan nu? För det är det är det vi båda vill... att jag ska få tillgång till huset om han går bort. Vi har båda särkullbarn. Kan vi gifta oss utan att bo ihop och vara skrivna på varsin adress? Jag vet att särkullbarn har rätt till minst laglotten beroende på om man skriver testamente, men det betyder väl egentligen bara själva värdet i pengar? Om jag kan betala de så kan de väl inte kräva att de ska ha själva huset och tomten? Hur löser man det bäst egentligen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så vill du veta vad som händer om en av er går bort samt om ni kan skriva någonting som gör att du får del i huset nu och om ni kan gifta er och vara skrivna på varsin adress.

Jag kommer att använda mig av:

Ärvdabalken, ÄB, sambolagen, SamboL, gåvolagen, GåvoL, äktenskapsbalken, ÄktB och jordabalken, JB.

Sambo

Om ni är sambor enligt sambolagen (1 § SamboL) så kommer den efterlevande sambon alltid ha rätt att få ut vad som motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet (18 § SamboL).

Det är bara den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning så vill den av er som lever kvar får den inte glömma att begära det om den vill (18 § första stycket SamboL).

Du skrev att ni är särbos vilket innebär att ni inte just nu uppfyller sambolagens krav på samboende och inte kommer ha rätt till det jag har nämnt ovan.

Huset

Ett förslag är att du får del i huset redan nu genom att din sambo ger dig halva huset. Gåvor mellan makar behöver registreras (8 kap. 1 § ÄktB). Det gäller däremot inte sambor.

Gåva av fastighet, eller del i fastighet, kräver däremot att ett gåvobrev upprättas. När man genom gåva ger bort en fastighet eller en del av den så måste man uppfylla formkraven som uppställs för köp (4 kap. 1–3 §§ och 29 § JB). Av de formkrav som finns så är det viktigt att inte glömma att det tydligt ska framgå vad din sambo ger sig som gåva, alltså vilken fastighet och hur stor del (4 kap. 1 § JB).

Som gåvotagare behöver du även ansöka om lagfart inom tre månader från att din sambo har upprättat gåvobrevet (20 kap. 1 och 2 §§ JB). Givarens, din sambos, namnteckning behöver också vara bevittnad av två personer (20 kap. 7 § JB).

Notera dock att lagfart är förenat med vissa kostnader, men beroende på hur ni känner så kanske ni tycker att det är värt det.

Ni kan annars välja att du ska köpa in dig i huset och då tillämpas samma formkrav (4 kap. 1–3 §§ JB) och kravet på lagfart finns också kvar. Ni får då inte glömma uppgiften om köpeskillingen. Om du köper en andel i fastigheten, eller får den, och överlåtelsen är färdig så blir du samägare till fastigheten tillsammans med andra delägare, vilket verkar vara din sambo.

Testamente

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Utöver det så kan testator fritt förfoga över sin egendom. Det innebär att om han, din sambo, vill så kan han skriva testamente som säger att du ska ärva huset eller testamentera hans del i huset till dig med fri förfoganderätt. Det innebär däremot att du inte kan testamentera bort den och hans del, som tillföll dig genom testamentet, kommer efter din bortgång att fördelas mellan hans bröstarvingar.

Att skriva testamente som innebär att en person har rätt till viss specifik egendom går att göra och egendomen kallas då legat. Man har enligt testamentet rätt till legatet. Får du rätt till huset på detta sätt så kommer särkullbarnen åter igen ha rätt till sin laglott (7 kap. 1§ ÄB). Du kan däremot ersätta dem med pengar för de har bara rätt till en andel av kvarlåtenskapen, inte specifik egendom.

Äktenskap

Om en make går bort och makarna inte bor tillsammans när den ena maken avlider, påverkar inte arvsrätten.

Som efterlevande make har man rätt till fyra gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det är dubbelt så mycket som man har rätt till som sambo.

Den stora skillnaden mellan sambo och makar är att det generellt ingår mindre i samboegendom än det gör i giftorättsgodset. Så det man delar lika på, om enskild egendom inte finns, brukar ge den efterlevande maken mer än en efterlevande sambo. Det innebär däremot inte att ni måste gifta er för att känna er trygga. Det innebär generellt bara mer att ni måste aktivt hålla koll på vad ni har rätt till och rätta till det ni vill ändra i framtiden.

Sammanfattning

Genom gåva eller att du köper in dig i huset så kan du bli delägare och därför ha rätt till ½. Genom testamente kan du erhålla hela huset under vissa förutsättningar. Att ni gifter er påverkar hur mycket man får rätt till vid ena makens bortgår och gör huset automatiskt till er samägda egendom om din särbo inte vill skriva den som sin enskilda egendom.

Hoppas att jag har besvarat din fråga och tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor!

Vänligen

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (909)
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap
2021-04-06 Bodelning och arvskifte vid makes frånfälle

Alla besvarade frågor (91363)