Särbo eller sambo?

FRÅGA
Hej!Jag är Särbo med min flickvän och vi bor i två olika städer.Jag äger ett stort hus med verksamhet och 2 lägenheter.Nu funderar jag på att hyra ut den ena lägenheten till min flickvän.Är vi då fortfarande särbos ? Vi har inga gemensamma barn, ej gifta men förlovade.Det är viktigt för mig att veta eftersom vi vill bo i helt egna lägenheter dels för att det är en stor ålderskillnad på oss och hon vill ha ett eget hushåll och egen ekonomi för sig och sina barn.Hon skuldsanerar och vill sköta den biten själv utan att blanda in mig.mvh Kent
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna avgöra om ni fortfarande är att ses som särbos då du hyr ut lägenheten till din flickvän måste vi utreda begreppet sambos.

Definitionen av sambor finns i 1 § sambolagen (Hittas här): "Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll".

Med uttrycket "stadigvarande bor tillsammans" menas en inte alltför kortvarig förbindelse. De som bor tillsammans och har gemensamma barn förutsätts vara sambor. Folkbokföringen på samma adress utgör en presumtion för att samboförhållande föreligger. Generellt kan sägas att bedömningen om man är sambor eller inte utgörs av helheten, där man tar hänsyn till andra omständigheter som t.ex. förekomsten av inbördes testamente.

"Gemensamt hushåll" innebär bl.a. att man samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi.

Av det som du skriver i jämförelse med hur man definierar "sambor" tyder mycket på att det förhållandet att du hyr ut din lägenhet till din flickvän inte kommer medföra att ni blir sambors utan att ni även i fortsättningen kommer att ses som särbos.

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll