Särbehandling vid examination

Hej,

Jag har en examinator på min skola (ett universitet) som under fyra tentor har givit tentanderna olika förutsättningar (jag har haft halva tiden mot de övriga tentanderna). Examinatorn har under examinationen*, men innan tentan, bestämt att jag ska ha halva tentamens tiden mot de övriga tentanderna. Jag har självklart påtalat orimligheten i det som examinatorn bestämt, men examinatorn har stått fast vid det som hen har bestämt (vilket enligt skolan inte går att överklaga). Effekten har blivit att jag inte har klarat tentan. Efter att examinatorn har fattat sitt examinationsbeslut så påtalar jag återigen orimligheten i allt det här för examinatorn och att hen i sitt examinationsbeslut måste beakta att jag endast har haft halva tentamens tiden mot de övriga tentanderna. Examinatorn klargör då endast att kraven är desamma för alla studenter och att examinationsbeslutet inte kan överklagas. Nu har det gått så långt att den troligaste lösningen för mig kommer vara att läsa andra kurser som motsvarar den aktuella kursen på en annan skola och sedan tillgodoräkna mig dessa kurser. Nu överväger jag att anmäla examinatorn för tjänstefel och att denne ska skiljas från rätten att examinera. Som jag har förstått det så måste åklagaren tro på att denne kommer att kunna få till en fällande dom för att denne ska engagera sig i fallet. Hur ser ni på möjligheterna att få till en fällande dom?

mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det framstår som uppseendeväckande att du särbehandlats vid en så pass viktig myndighetsåtgärd som en examination från en högskolekurs utan att ha fått någon ordentlig motivering till varför. En möjlig förklaring är att när du antogs till kursen så gällde olika villkor vid examinationen än vid de examinationer som sker idag. 

Det jag tycker du ska göra är att i första hand kräva att få en ny examinator utsedd för din examination. Det har du rätt till enligt 6 kap. 22 § Högskoleförordningen (se: https://lagen.nu/1993:100#K6P22S1). 

Om det inte hjälper så tycker jag istället att du ska anmäla examinatorn och lärosätet till JO för granskning av hur du blivit behandlad av ditt lärosäte.

Robin HenningsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”