FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag05/02/2014

Sanktioner för underlåten likvidationsansökan

Ett byggföretag (Aktiebolag) som håller på att uppföra mitt hus har förbrukat sitt aktiekapital, varför styrelsen gjort kontrollbalansräkning 1 enligt ABL kap 25 §13. Någon ytterligare kontrollbalansräkning enligt ABL kap 25 §16 har dock inte upprättats trots att det förflutit mer än 8 månader sedan den första kontrollstämman hölls. (Styrelsen kan nu bli personligt ansvariga för skulder och förpliktelser) Vare sig företaget själva eller någon fordringsägare har ännu ansökt om likvidation. Är det inte brottsligt att driva företaget vidare?

Lawline svarar

Hej,

Nej, det är inte ett brott.

Du har rätt i att styrelseledamöterna ådragit sig ett personligt betalningsansvar; enligt ABL 25:17 är styrelsen skyldig att ansöka om likvidation om "en andra kontrollstämma inte hålls i tid". Om styrelsen inte lämnar in en sådan ansökan ansvarar ledamöterna enligt ABL 25:18 personligen för de förpliktelser som "uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består". (Med andra ord ansvarar de för perioden från den tidpunkt då de senast skulle ha ansökt fram tills den tidpunkt de faktiskt gör det.)

I Zeteos lagkommentar till ABL 25:17 står följande om styrelsens likvidationsplikt:

"Om likvidationsplikt föreligger, ska styrelsen ansöka hos rätten om beslut om likvidation (se paragrafens andra stycke). I och för sig finns det inget absolut hinder för styrelsen att driva verksamheten vidare [min kursivering]. Försummar styrelsen att ansöka om likvidation, kan det emellertid medföra personligt betalningsansvar för ledamöterna (se 18 §)."

Sanktionen är enbart ett personligt betalningsansvar, inte ett straff - att försumma likvidationsplikten riskerar att bli dyrt, men det är inte brottsligt.

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000