Sänkning av ett högskolebetyg

Jag fick ett inrapporterat betyg i Ladok, ett G. Två veckor senare får jag ett mejl om att detta betyg kommer sänkas till min nackdel, till ett U. Högskolan hänvisar till 6 kap HF 23§ Högskoleförordningen samt 36§ Förvaltningslagen. I detta meddelande hänvisas det till ''rättning av misstag felaktigt återgivet betygsbeslut''.

Har högskolan rätt att ändra detta betyg nu, över två veckor (nästan tre), i efterhand? I beslutet framgår inga grunder till sänkningen utan endast att betyget återgivits fel, vilket gör det svårt för mig att överklaga sänkningen.

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.


Ändring av betygsbeslut

Mycket riktigt har högskolan hänvisat till 6 kap. 23 § HF och 36 § FL i sitt beslut. Dessa är bestämmelserna som högskolor/universitet använder sig av som grund för ändring av betygen (även 6 kap. 24 § HF). En rättelse av betygsbeslut får alltså ske om det är uppenbart oriktigt till följd av förbiseende (t.ex. skriv- eller räknefel).


Betygsrättelse enligt de nyss nämnda bestämmelserna kan ske både till fördel (betyget höjs) och till nackdel för en student (betyget sänks). I det senare fallet måste högskolan vara väldigt försiktiga samt att det ska röra sig om ett klart fall av felaktighet. Detta förklarar förmodligen varför det tog nästan tre veckor för högskolan att meddela dig om detta. Vid en sådan ändring ska studenten först ges tillfälle att yttra sig, vilket verkar vara fallet med det mejl som högskolan nu har skickat till dig.


Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall verkar högskolan hävda att återgivningen av betyget har varit felaktigt. Vad högskolan menar här är att du egentligen har fått betyget U, men att det av misstag har registrerats som ett G på Ladok. Alltså rör det sig om en uppenbar oriktighet till följd av högskolans förbiseende, som antagligen kan härledas till något tekniskt misstag. Detta förklarar nog varför de inte har gett en djupare förklaring till ditt sänkta betyg.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.


Med vänliga hälsningar

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo