Samtycke vid funktionsnedsättningar

Om en 48 årig man har sexuellt umgänge med en flicka i 16 års åldern som både har autism adhd klassas inte det som utnyttjande då flickan inte kan tänka klart pga sina funktionsnedsättningar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!

Så jag tolkar din fråga handlar det ifall man kan ge samtycke när man har de funktionsnedsättningar som du nämner. 

När det gäller sexuella brott blir brottsbalkens 6 kapitel den aktuella regleringen. Eftersom båda personerna i din fråga är över 15 blir inte regleringen kring barnvåldtäkt aktuell utan vi får kolla på den allmänna regeln i 6 kap 1 §. Där kan vi se olika former av samlag listade och eftersom din fråga rör sexuellt umgänge så har jag gjort antagandet att det är någon av alternativen där.

För att se ifall samtycke föreligger krävs en helhetsbedömning av situationen, eftersom man behöver bedöma ifall personen deltagit frivilligt eller ej. Dock finns situationer då en person inte kan anses ha deltagit frivilligt och en av dem situationerna är då gärningsmannen "otillbörligen utnyttjar" att personen exempelvis har en psykisk störning, sjukdom eller befinner sig i en utsatt situation. Detta står i 1 styckets 2 punkt

Detta innebär att ifall man kan bevisa att gärningsmannen har otillbörligen utnyttjat personens funktionsnedsättning så innebär det att samtycke inte kan anses ha funnits och därmed att gärningsmannen gjort sig skyldig till våldtäkt.


För att utnyttjanden skall vara otillbörligt krävs också en helhetsbedömning då en person med pykiska störningar, sjukdomar eller liknande har som alla andra rätt till ett sexualliv utan att ens partner skall anses begå brott, så det måste alltså finnas ett faktiskt utnyttjande. Det skall alltså ses som ett angrepp mot personens sexuella integritet. 


Sedan behöver man likt alla andra brott göra en bedömning avseende gärningsmannens uppsåt, alltså avsikt att begå ett brott. Dock är det så att även ifall gärningsmannen inte har haft för avsikt eller insett att denne begick ett brott så kan personen fortfarande dömas för brott fast då för oaktsam våldtäkt då gärningsmannen borde insett att samtycke sakandes och därmed varit grovt oaktsam. Regeln om oaktsam våldtäkt finns i 6 kap 1a§ Brottsbalken.

Som ett kort svar på din fråga så kan utnyttjande bli högst aktuellt, men det krävs en helhetsbedöming ifall utnyttjandet varit otillbörligt samt ifall gärningsmannen hade uppsåt för brottet.

Hoppas det var ett bra svar på din fråga!

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo