Samtycke till ena förälderns flytt med barn när föräldrar är skilda men har gemensam vårdnad

2021-08-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag och min exman har gemensam vårdnad om våra tre barn 15, 13 och 6 år gamla. Sedan nov 2019 har de bott på heltid hos honom då jag tvingades flytta pga jobb. Jag har haft dem varannan helg och även lov.Han träffade en ny för ca 1 år sedan och nu har de köpt hus som är i en annan stad än den de bor i nu. Han räknar med att de ska flytta vid årsskiftet. Han har informerat mig om att de skulle flytta ihop inom 1,5 år och att de kollade på hus. När jag pratade med de äldsta var de inte så sugna på att pendla 40 min enkel väg för att komma till skolorna. Speciellt inte äldsta som kommer måsta göra det sista terminen i nian. Båda de äldre har dessutom fritidsaktiviteter där de bor nu. Mitt ex har aldrig frågat om jag är ok med att de ska få flytta och måste börja pendla. Och jag har aldrig godkänt något sånt. Som det ser ut nu så kommer jag flytta tillbaka (då jag nu har möjlighet till det) för att barnen förutom få mer tid med mig, slippa pendla men också för att få bibehålla sitt sociala liv.Vad har jag för möjligheter att stoppa att de måste byta stad? Han hade sagt till 13 åringen att om jag inte skrev på papper så skulle han ta mig till rätten där han "ändå skulle vinna så utgången skulle bli det samma, bara ta lite längre tid". Vad finns det för risker för min del, vad kan jag göra? Kan det spela in att han vid flertalet tillfällen lämnat de äldsta själv över en helg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

Jag tolkar det som din fråga är om du kan förhindra din exman från att flytta med barnen som ni har gemensam vårdnad över till en annan relativt närliggande ort.

Båda vårdnadshavare måste vara överens om flytten, annars riskerar det bli rättsliga påföljder för den som flyttar

Idag är det vanligt för skilda/separerade föräldrar som har gemensam vårdnad över barnen att komma överens t.ex växelvist boende eller att barnet bor mestadels hos en av föräldrarna som då blir en s.k. boförälder. Om föräldrarna inte själva kan komma överens om upplägget kring vem barnet ska bo med, kan man begära att domstolen istället kommer fram till en lösning (6 kap. 14 a § FB).

Det som är viktigt att påpeka är att domstolen inte kan bestämma eller påverka om var barn under gemensam vårdnad av skilda/separerade föräldrar ska bo. Rättsligt innebär det att för att en av vårdnadshavarna ska flytta med barnen så krävs samtycke från den andre vårdnadshavaren (6 kap. 13 § FB). Det spelar ingen roll i vilken utsträckning barnet bor hos den ena eller andre föräldern; så länge barnet är under gemensam vårdnad krävs det alltid att båda föräldrarna är överens om flytten. Att någon av föräldrarna skulle kunna flytta utan den andres samtycke anses gå emot syftet med det gemensamma vårdnadsansvaret som vårdnadshavare har.

Om någon av vårdnadshavarna ändå skulle flytta med barnen utan samtycke (och barnen är under 15 år) så finns dessutom en risk att denne föräldern begår brottet egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § BrB). Denna risk är dock enbart teoretisk i situationer som berör en flytt till en närliggande ort och barnen fortfarande har möjlighet att ha kontakt med båda föräldrarna. De fall som slutat med straffrättsliga påföljder handlar ofta om grova överträdelser såsom att den ena vårdnadshavaren för bort barnet under en ofta avsevärt lång tid samt att den andre vårdnadshavaren inte kunnat få någon som helst kontakt med barnet under denna period.

Ansökan om ensam vårdnad enda sättet att kunna flytta med barn utan den andre förälderns samtycke

Det enda sättet en förälder tekniskt sätt kan flytta med barnen utan den andra förälderns samtycke är om den flyttande föräldern skulle ansöka om ensam vårdnad över barnen i domstol (6 kap. 5 § första stycket FB). En sådan ensam vårdnad ges endast om det är för barnets bästa att göra så, vilket ställer höga krav. Jag vågar dock personligen inte uttala mig av bedömningen av en sådan process då utfallet varierar beroende på hur det ser ut i varje enskild situation. I generella drag kan sägas att barnets vilja, behov av att ha god kontakt mellan båda föräldrarna samt ha en kontinuitet i sin vardag är viktiga grunder i utfallet om det ska bli fortsatt gemensam vårdnad eller inte (6 kap. 2 a § FB). Föräldrarnas samarbetsförmåga får också en beaktansvärd betydelse i vårdnadsbedömningen (6 kap. 5 § andra stycket FB).

Med detta sagt så kan din exman i nuläget inte flytta utan ditt samtycke, varav det annars riskerar bli påföljder på hans sida. Förhoppningsvis uppstår det ingen vårdnadstvist i.o.m. denna situation men om det skulle komma på fråga, så rekommenderar dig att vända dig vidare antingen till våra erfarna jurister här på lawline eller någon annan familjerättsspecialiserad byrå som kan se till att ge dig vidare vägledning.Hoppas det var svaret på din fråga!

Eles Karahalilovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96475)