FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott29/02/2020

Samtycke till barnpornografi

Hej, jag har några hypotetiska frågor kring barnpornografibrott. Jag undrar om och vad man kan bli dömd för och få för straff i följande scenarion. Utgå från att båda parter var med på det.

1. En kille fick erotiska filmer och bilder från en tjej som var 13, han själv 14. Han har behållit bilderna och filmerna och är numera 20+.

Förändras situationen beroende på om tjejen godkänner att killen har kvar bilderna och filmerna efter så lång tid eller inte?

2. En kille som är 18+ fick erotiska bilder och filmer från en tjej som är byxmyndig, bilderna och filmerna tog tjejen dock för några år sedan när hon var 13.

Förändras situationen beroende på om killen vet om att bilderna och filmerna är från när tjejen är 13 eller inte?

Lite udda frågor kanske men vad har man inte tänkt på i duschen!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna som är relevanta för din fråga finns i Brottsbalken (BrB).

Barnpornografibrottet

Det är brottsligt att inneha en pornografisk bild av ett barn (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Handlingen utgör barnpornografibrott. Den som gör sig skyldig till det döms till fängelse i högst två år (16:10a st. 2 BrB). Förutsättningarna för att det ska vara ett barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket femte punkten BrB är att personen:

1) innehar

2) pornografisk

3) bild

4) av ett barn

Killen anses inneha bilderna och filmerna när han har dem i sin besittning, m.a.o. har tillgång till bilderna med omedelbar kontroll. Med bild avses bilder i alla slags medier, därav även film och videogram (Ulväng m.fl., s. 204). Om filmerna och bilderna är erotiska så ses dem även som pornografiska och omfattas därmed av bestämmelsen. Med barn avses personer som är under 18 år eller vars pubertetsutveckling inte är avslutad (16:10a st. 3 BrB). Om tjejen var tretton år eller yngre i bilderna och filmerna så utgör dessa pornografiska bilder av ett barn enligt lagens mening.

Samtycke som ansvarsfriande grund

Av förarbetena till lagen framgår det att barnpornografibrottet syftar inte enbart till att skydda det avbildade barnet från att kränkas men även barn i allmänhet. Därför kan ett samtycke inte utgöra grund för ansvarsfrihet vilket innebär att ett barn inte med ansvarsfriande verkan kan samtycka till att någon innehar pornografiska bilder av denne (prop. 2009/10:70 s. 54).

Ansvarsfrihet på grund av skillnaden i ålder och utveckling mellan barnet och den som innehar bilden

Eftersom killen och tjejen var väldigt nära i ålder så kan undantaget i 16 kap. 10 b § första stycket BrB komma i fråga. Enligt undantagsbestämmelsen ska inte personen dömas om det rör sig om en situation med unga människor som är jämngamla och inom ramen för en relation kommer överens om att avbilda varandra i sexuella poseringar etc.. Däremot undantas inte ett fortsatt innehav av sådana bilder från straffansvar. Ju längre tid som innehavet fortgår, desto mindre anledning finns det att undanta killens innehav med stöd i undantagsregeln. Alltså, om det har gått flera år och killen fortfarande behåller bilderna så kan han dömas för barnpornografibrott eftersom undantagsregeln inte rättfärdigar innehavandet under en längre tid och särskilt med hänsyn till att han numera är i 20-årsåldern och inte längre 14 år som när han fick bilderna.

Byxmyndig

Angående den andra situationen rör det sig även här om barnpornografibrott. Såsom redovisat ovan är innehavandet av pornografiska bilder och filmer av barn straffbelagt (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Jag har förstått det som att tjejen är mellan 15 och 17 år eftersom du beskrev henne som byxmyndig. Oavsett om hon var 15 år eller 13 år när bilderna togs så var hon fortfarande ett barn enligt lagens mening. Att ha pornografiska bilder och filmer av henne utgör därmed en brottslig handling som kan leda till att killen döms för barnpornografibrott.

Sammanfattning

I båda fallen rör det sig om innehavande av pornografiska bilder av ett barn vilket utgör barnpornografibrott (16:10a st. 1 p. 5 BrB). Straffet för brottet är fängelse i högst två år. Om killen har en särskilt stor mängd bilder så kan han istället dömas för grovt barnpornografibrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (16:10a 5 st. BrB).

Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”