Samtycke från vårdnadshavare vid psykologisk utredning eller behandling

2017-05-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Måste vårdnadshavare samtycka för att en socialsekreterare ska kunna skicka en remiss till BUP angående ett barn? Räcker det med en vårdnadshavares samtycke i så fall?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelse om vårdnadens utövande regleras i föräldrabalkens (FB) 6 kapitel.

Vårdnadshavaren har både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB), detta innebär även en rätt att avgöra om det ska inledas en psykologisk utredning eller behandling. Om det finns två vårdnadshavare till barnet så krävs samtycke från båda vårdnadshavarna, dock kan en vårdnadshavare ensam bestämma i frågan om den andra vårdnadshavaren är oförhindrad att ta ett sådant beslut och det ej kan uppskjutas (6 kap. 13 § FB). Det finns även en möjlighet, om den andra vårdnadshavaren inte vill ge sitt samtycke till en psykiatrisk utredning eller behandling, att med godkännande av socialnämnden få besluta i frågan ensam (6 kap. 13a § FB).

Svaret är därmed att ja, för att barnet ska kunna utredas eller behandlas av BUP så krävs samtycke från vårdnadshavare, vilket betyder att det krävs samtycke från båda om det finns två vårdnadshavare. Det finns dock en möjlighet för en av vårdnadshavarna att ge samtycke till vård ensam om det sker med godkännande av socialnämnden.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du varmt välkommen att komma in med en ny.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94364)