Samtycke från förvaltare för upprättande av ett testamente

FRÅGA
Hej,Jag är medveten om skillnaden på god man och förvaltare när det gäller att ingå avtal etc. Däremot osäker på om jag som förvaltare kan återta ett gåvobrev och makulera/ersätta ett testamente. Bakgrunden är att huvudmannen under senare tid fått skriva på sådana handlingar trots sin demens.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En förvaltare utses i enlighet med FB 11:4 och FB 11:7. Förvaltaruppdraget kan se olika ut och anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde, FB 11:7 st. 2. Ett exempel på uppdrag kan vara att en förvaltare har utsetts för att se över en viss fastighet åt huvudmannen. Förvaltaren har då inom ramen för förvaltaruppdraget ensam rådighet över dennes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget, FB 11:9. Huvudmannen saknar således egen rättshandlingsförmåga här och har inte full förfoganderätt över sin egendom som omfattas av förvaltaruppdraget. Vill huvudmannen ingå en rättshandling och upprätta testamente avseende egendom som omfattas av förvaltarens uppdrag måste samtycke inhämtas från förvaltaren,FB 11:10.

Om huvudmannen vill upprätta ett testamente avseende viss egendom som inte utgörs av förvaltarens uppdrag finns det inget som hindrar en huvudman med förvaltare att skriva ett testamente, förutsatt att de formkrav som anges i 10 och 13 kap. ärvdabalken är uppfyllda. om ett testamente har upprättats under påverkan av psykisk störning ska det inte vara gällande. Till psykisk störning räknas till exempel demens. Det måste dock framgå att testatorn (den som testamenterar) är omedveten om innehållet i testamentet och oförmögen att förstå dess innebörd (ÄB 13 kap. 2§). Bevisbördan för detta faller på den som klandrar testamentet och alltså försöker få det ogiltigförklarat. Det ska kunna visas att demensen påverkat innehållet och att testamentet inte skulle sett likadant ut om testatorn varit vid sina sinnens fulla bruk.

Det finns en möjlighet som hindrar en person med förvaltare att skriva ett testamente och det är om det finns särskilda skäl att rätten även föreskriver förvaltaren rätt att förfoga över den egendom som huvudmannen själv har förvärvat efter uppdraget tilldelades och som inte ursprungligen omfattades av uppdraget, se FB 11:8 st.

Utgångspunkt är att om en huvudman har en förvaltare så har hen ingen egen rättshandlingsförmåga utan samtycke måste inhämtas först.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning

Hanna Mustafa
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69294)