FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/06/2014

Samtycke från barn vid namnändring

Hej! Jag undrar vad som gäller i en situation där ett barn bär sin moders efternamn, modern sen gifter sig med fadern och förvärvar därmed dennes efternamn. Barnet vill absolut inte byta efternamn till sin pappas namn. Kan föräldrarna i egenskap av vårdnadshavare göra detta ändå eller måste barnet samtycka?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Byte av efternamn regleras i namnlagen (1982:670). Däri stadgas att för byte av efternamn till ett som bärs av den andre föräldern ska anmälan till Skatteverket göras, 5 § 1 st. Bär ett barn under 18 år någon av föräldrarnas namn utan att denne är vårdnadshavare krävs för byte av barnets efternamn enligt 5 § att föräldern har samtyckt eller att domstol har funnit att namnbyte är förenligt med barnets bästa, se 6 § namnlagen. I ert fall tycks ni vara eniga om att ett namnbyte ska ske.

För en person som är under 18 år görs en anmälan om namnändring av barnets vårdnadshavare då dessa är saklegitimerade i frågan, se 48 § 1 st. namnlagen. Dock förekommer en regel om samtycke från barnet från och med det år då barnet har fyllt 12 år. En anmälan får i sådana fall enbart göras utan barnets samtycke om barnet är varaktigt förhindrad att lämna samtycke på grund av psykisk störning eller på grund av annat förhållande så som fysisk sjukdom, ett tillstånd som ligger sjukdomen nära och är resultat av sjukdom. Denna reglering ska tolkas restriktivt och ett hinder att lämna samtycke får därmed inte vara av övergående karaktär, ett läkarintyg som styrker hindrets permanenta karaktär bör således kunna styrka förhållandet. Ett samtycke till namnbyte från barn över 12 år ska lämnas skriftligen, se 49 § namnlagen.

Huruvida föräldrarna kan anmäla namnändring utan barnets samtycke beror således på hur gammalt barnet är. För barn över 12 år krävs samtycke för att en ändring av efternamn ska kunna göras.

Namnlagen hittar du https://lagen.nu/1982:670

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000