Samtycke för att sprida andras bilder

2019-01-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Får man visa upp andras bilder utan personens samtycke i sociala medier och också dela min egen information vidare utan att jag vet om det?Kan jag stämma personen eller är det här lagligt? Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelserna som rör upphovsrätt regleras i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (här förkortad URL). Du som har tagit bilderna kallas i lagens mening för upphovsman och har upphovsrätt till verket (1 § 5 p. URL). Det innebär att du har ensamrätt till bilderna; du har alltså ensamt rätt att förfoga över dem genom att framställa exemplar och tillgängliggöra verket för allmänheten (2 § URL). Att använda annans bild i strid med URL är ett upphovsrättsbrott som kan om detta görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet resultera i böter eller fängelse i högst 2 år, vilket följer av 53 § URL.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (713)
2019-05-24 Får jag starta ett företag och hyra ut e-böcker?
2019-05-20 Är det olagligt att hyra ut kurslitteratur?
2019-05-19 När är ett bearbetat verk tillräckligt självständigt för att inte utgöra upphovsrättsintrång?
2019-05-17 Vad ska jag göra när någon olovligen publicerar mitt upphovsskyddade material?

Alla besvarade frågor (69285)