Samtycke för ändring av barns bostadsort vid gemensam vårdnad

2016-04-16 i Barnrätt
FRÅGA
Gemensam vårdnad.Vad händer om jag vill flytta till annan ort och mitt barn är skrivet hos mig? Ca 10 mil. Den andra föräldern bor inte kvar i kommunen.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst kan det konstateras att beslut som rör vårdnad, boende och umgänge ska fattas med beaktande av barnets bästa. I normalfallet anses det vara till barnets bästa då denne får en möjlighet till en god kontakt med båda sina föräldrar.

Att vara vårdnadshavare innebär att man har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § föräldrabalken. Då ni har gemensam vårdnad över ert barn innebär det att beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid ska fattas gemensamt av vårdnadshavarna, 6 kap. 13 § föräldrabalken. Notera dock att den faktiska omvårdnaden av barnet inte kräver ett gemensamt beslut, dvs. vardagliga beslut.

Ur förarbetet 1975/76:170 s. 178 framgår det att beslut rörande barns bostadsort är en sådan fråga som ska fattas gemensamt av vårdnadshavarna då detta är en fråga med ingripande betydelse för barnets framtid.

Skulle ni inte enas i frågan ser jag endast möjligheten att du väcker talan om ensam vårdnad. Rätten kommer bland annat ta hänsyn till vårdnadshavarnas samarbetsförmåga och relation till den andra vårdnadshavaren, 6 kap. 5 § föräldrabalken. Det krävs starka skäl för att en ansökan om ensam vårdnad ska beviljas och endast oenighet i frågan om barnets bostadsort är inte ett starkt skäl nog.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1613)
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?
2020-12-31 Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

Alla besvarade frågor (88087)