Samtycke av förälder vid vuxenadoption

2019-10-04 i Adoption
FRÅGA
Ny fråga, måste den som är adoptivförälder skriva på något papper för att min biologiska förälder ska adoptera eller räcker det att bara jag och den biologiska förälder skriver ? Jag är 29 år så jag är inte minderårig.
SVAR

Hej igen och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föregående fråga och svar här

Samtycke till adoption av förälder behövs inte då du är myndig (4 kap. 8 § Föräldrabalk). Rätten ska dock ge den som är förälder till den som sökanden vill adoptera tillfälle att yttra sig enligt 4 kap. 18 § FB. Det innebär alltså att du och din biologiska förälder kan ansöka om adoption vid tingsrätten utan din adoptivförälders samtycke, men adoptivföräldern kommer få tillfälle att yttra sig innan beslut tas.

Adoptionsansökan lämnas till tingsrätten i den ort du har din hemvist (4 kap. 12 § FB) och på Sveriges Domstolar hemsida hittar du information om vad som ska ingå i ansökan. Det är sedan upp till tingsrätten att bedöma om kriterierna för vuxenadoption är uppfyllda enligt 4 kap. 4 § FB.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (496)
2020-02-19 Ärver jag mina biologiska föräldrar efter adoption?
2020-02-09 Adoptionshandlingar
2020-02-05 Kan en adoption upphöra när föräldrarna skiljer sig?
2020-02-04 Vilka omständigheter ska beaktas vid en adoption?

Alla besvarade frågor (77210)