Samtycke angående att få förvaltarskap

FRÅGA
Hej har en god man rätt att tvinga sin huvudman, att skriva på avtal och ge sitt samtycke angående att få förvaltarskap? Så tvingade min sambos god man honom till att göra. Trots det va mot hans vilja, samt att han näst intill blir omyndigförklarad, samt att han i framtiden inte får ta hand om sitt eget barn låter helt absurt, så får jag stå som ensam vårdnadshavare etc.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen för din fråga är föräldrabalkens 11 kap. Jag besvarar din fråga genom att först redogöra för hur förvaltaren utses och sedan var du och din sambo kan vända er om ni har frågor kring uppdraget.

Hur utses förvaltare:

Till att börja med vill jag förtydliga att för förvaltare ställs högre krav än för god man. Först då en god man inte är tillräckligt så ska en förvaltare utses. Det är oförmågan att råda över sina tillgångar som ligger till grund för om förvaltarskap ska utses eller inte (11:4 och 7).

Ansökan om en förvaltare kan göras av din sambo själv, nära anhörig eller av kommunens överförmyndare, men det är tingsrätten som sedan fattar beslutet om att förvaltare ska utses.

Detta kan ske utan samtycke, eftersom att domstolen ska lägga vikt vid läkarintyg och undersökningar som underbygger din sambos hälsa och ev. oförmåga att råda över egendomen. När domstolen ska fatta beslutet, har de alltså alltid en skyldighet att begära in sådana läkarintyg eller likvärdiga handlingar, som ska läggas till grund för beslutet (11:17). Det är alltså inte som vid god man, där samtycke i regel krävs från den enskilde.

När förvaltaren inte längre behövs ska uppdraget upphöra (11:19). Både din sambo och nära anhöriga kan skicka in en ansökan till domstolen om att uppdraget ska upphöra. Överförmyndaren är skyldig att en gång per år ompröva uppdraget gällande förvaltare.

Sammanfattningsvis: Det krävs alltså inte samtycke för att förvaltarskapet ska utses, utan det är läkarintyg som ska ligga till grund för rättens beslut. Det är domstolen som fattar själva beslutet, och vidare kan din sambo och hans anhöriga ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra.


Var du kan vända dig med frågor:

Tillsynen och förvaltaruppdrag sköts av överförmyndaren/överförmyndarnämnden i er kommun, vilka ni kan ta kontakt med vid behov av frågor, missnöje eller stöd, vilket jag rekommenderar dig att göra om du har funderingar gällande din sambo. Har du fler frågor är du också varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Hoppas att du fick svar på din fråga och klarhet i situationen. Med vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (348)
2019-05-08 Hur lång tid måste man vara kvar som god man när man avsagt sig ett uppdrag?
2019-04-28 Förvaltare - Vilken bestämmelse reglerar anhörigas rätt att ta del av handlingar?
2019-04-26 Varför ska man skriva en framtidsfullmakt?
2019-04-25 Behövs inbördes avtal om någon av makarna skulle bli dement för att undvika utomstående god man?

Alla besvarade frågor (69284)