Sammanträde för aktieägare

2017-12-23 i Bolag
FRÅGA
Hej,jag är delägare i ett aktiebolag sen snart 2 år,vi är 3 st.Jag har under denna tid försökt få till ett möte men utan framgång...får bara höra att det behövs inte.Jag vill ha ett möte men hur ska få till det när dom vägrar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ett aktiebolag måste det hållas bolagsstämma inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår (7 kap. 10 § aktiebolagslagen). Vid bolagsstämma ska aktieägarna träffas för att fatta vissa beslut. Det är styrelsen som kallar till bolagsstämma och det finns vissa beslut som måste tas på bolagsstämma som utdelning av vinst (7 kap. 11 § aktiebolagslagen).

Som aktieägare har man även rätt till att själv kalla till extrastämma om man äger mer än en tiondel av aktierna för att stämman ska behandla ett särskilt ärende (7 kap. 13 § aktiebolagslagen).

Om ni aktieägare är styrelseledamöter så måste ni mötas när det behövs för att ta ställning till olika frågor. Varje styrelseledamot har även rätt att begära att sammanträde ska hållas (8 kap. 18 § aktiebolagslagen).

Utöver dessa möjligheter finns ingen skyldighet för aktieägare att ses såvida inte styrelsen kallar till en särskild stämma exempelvis på grund av att aktiebolaget har förlorat mycket pengar och det inte finns täckning för minst hälften av aktiekapitalet.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänligen,

Hanna Salajin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?