Sammanställning av reklam

2016-05-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vi arbetar med ett litteraturprojekt där vi använder och sätter samman lösryckta reklamfraser från annonser i ex media och affischering på stan. Tillsammans får de lösryckta fraserna en ny innebörd i de nya texterna. Är användningen av enstaka reklamuttryck i ett nytt sammanhang ett brott mot upphovsrätten för reklammakarna?Är det tillåtet att publicera texterna litterärt i bokform
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Reklam skyddas av upphovsrätt om det har en tillräcklig verkshöjd för att omfattas av 1 § upphovsrättslagen. Huruvida en reklam skyddas eller inte kan variera från fall till fall, beroende av reklamens särskiljningsförmåga. Även om en reklam är upphovsrättsligt skyddad så är det möjligt att ta korta fraser och återanvända dem. Ett sådant sammanställande av fraser som ni har för avsikt att göra skulle, om det är avsett att utgöra en samling och ni gör en "väsentlig investering", skyddas av katalogsskyddet i 49 § upphovsrättslagen. Det är då tillåtet att publicera texterna i bokform.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?