Samlag under 15 år - alltid brottsligt?

FRÅGA
Jag är emot lagen om samlag och tycker att det inte borde vara straff på om båda personerna är med på att ha samlag tycker jag det inte borde vara straffbart även om personen är under 15 år och den andra 15 eller mer så borde inte de va straffbart om båda är med på det och ja tycker att inte nån kan säga något annat om ena personen säger att båda va med på de så tycker jag inte att nån annan kan besluta om de ska fortsätta med utredningen.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina juridiska funderingar.

Dina funderingar rör sig kring bestämmelsen som säger att sexuellt umgänge med barn under 15 år är ett brott. Du ställer dig också kritisk till att en förundersökning fortsätter när en av de inblandade säger att det var frivilligt. Jag ska i korta drag förklara varför reglerna ser ut just så och hoppas att du kan få större förståelse om varför.

Enligt lag räknas alla samlag med barn under 15 år som våldtäkt (6 kapitlet 4 § Brottsbalken). Regelns syfte är att skydda barns rätt till en sund sexuell utveckling. Utgångspunkten är att det anses att barn under 15 år saknar förmåga att samtycka och regeln ska förhindra att barn då utnyttjas sexuellt.

Det finns emellertid en undantagsregel som säger att samlag med barn under 15 år inte ska räknas som våldtäkt (6 kapitlet 13 § Brottsbalken). Förutsättningarna är då att det är uppenbart att samlaget inte inneburit något övergrepp med hänsyn till den ringa åldersskillnaden och omständigheterna i övrigt. I fall som du nämner när det ena är under 15 år och den andra 15 år så beror det på hus pass mycket yngre den personen är. Ju närmre 15 års gränsen desto större åldersskillnad accepteras. Omständigheter så som att det är fråga om ömsesidig kärlek och ett långvarigt förhållande kan också spela in.

Är du 15 år och har samlag med din 14 åriga partner som frivilligt deltar torde det inte vara brottsligt.

Naturligtvis kan det behöva utredas om omständigheterna är sådana varför en utredning måste göras.

Hoppas att mitt svar har kastat ljus över några av dina funderingar!

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (383)
2021-02-27 Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska?
2021-02-27 Kan en 14-åring straffas för våldtäkt?
2021-02-25 Får en 18 åring och 16 åring ha sex?
2021-02-23 Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

Alla besvarade frågor (89654)