Samla in elevers mobiltelefoner vid skolans start och sedan lämna tillbaka de vid skolans slut

FRÅGA
Kan skolan samla in alla skolans elevers mobiler vid skolans start och sedan lämna tillbaka de vid skolans slut? Även om alla inte använder mobilen på ett störande sätt eller fel tillfälle.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Skolan har en skyldighet att skapa en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero enligt 5 kap. 3 § Skollag (2010:800). Som en följd av detta måste varje skola ha ordningsregler. När ordningsreglerna bestäms ska eleverna också få möjlighet att tycka till om reglerna, men det är rektorn som har den slutliga bestämmanderätten enligt 5 kap. 5 § Skollag (2010:800).

Jag rekommenderar dig att läsa igenom ordningsreglerna för skolan och se om det finns stöd för att samla in telefonerna så som läraren gjort. Skolan kan nämligen i sina ordningsregler föreskrivit hur mobiltelefoner ska hanteras i undervisningsmiljön och skolan kan till och med förbjuda mobiltelefoner om de önskar.

Om det saknas stöd i ordningsreglerna får en lärare (eller rektorn), precis som du säger, bara omhänderta mobilerna om de används på ett sätt som är störande för utbildningen enligt 5 kap. 22 § Skollag (2010:800) och inte utan anledning när skolan startar. Din grund för att vägra att lämna in mobilen blir då att läraren saknar befogenheten att omhänderta din mobiltelefon så länge den inte stört undervisningen. Skolor har alltså inte, med stöd av skollagen, rätt att omhänderta mobiler i förebyggande syfte men kan ha det med stöd av skolans ordningsregler.

Det är samma svar oavsett om vi pratar om grundskola eller gymnasieutbildning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin Badili
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Men om varken elever eller elevrådet har varit med om att bestämma denna nya ordningsregel, är den fortfarande giltig? Och om man vägrar lämna in den hotar de med att vidta åtgärder såsom att kontakta föräldrar.
2019-03-25 09:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (238)
2019-10-11 Vilket ansvar har skolor vid mobbning och våld?
2019-10-01 Vem ansvarar för omhänder­tagen mobiltelefon i skolan?
2019-09-29 Lärares skyldigheter och ansvar i känsliga elevärenden
2019-09-18 Vad kan jag göra om min son blir mobbad i skolan och skolan inte gör något och behöver jag betala något som min son gjorde sönder i skolan?

Alla besvarade frågor (73804)