Samboskapets upphörande genom giftermål

FRÅGA
Om en person som är sambo med någon i hemlighet har gift sig med en annan person, träder då sambolagen ur kraft i samboförhållande?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om samboskap återfinns i Sambolag (2003:376) (SamboL), den hittar du här!

Rättsverkningarna av att någon av samborna ingår äktenskap blir att samboförhållandet upphör 2 § 1st 1p SamboL. När samboförhållandet upphör kan man inte säga att sambolagen inte längre alls går att tillämpa på rättsförhållandet mellan de f.d. samborna Detta eftersom det i samband med att samboförhållandet upphör kan begäras av någon sambo att samboegendomen ska fördelas mellan dem genom bodelning 8 § 1st SamboL. En sådan begäran ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde 8 § 2st SamboL. I övrigt gäller inte längre SamboL mellan de båda parterna.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2189)
2019-03-18 Är en hyresrätt (ej samboegendom), som omvandlas till bostadsrätt, skyddad från bodelning genom samboavtal?
2019-03-18 Hyresrätt sambo
2019-03-17 Kan min f.d. sambo kräva mig på enskild egendom som renoverats med?
2019-03-17 Vad har en sambo rätt till vid bodelning?

Alla besvarade frågor (66814)