Samboskap och egendom, vikten av avtal

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har pratat om vår ekonomi och hur vi ska dela upp det mm.Saker är att han har ärvt en stuga, som han äger till 100% och han vill även att den ska stanna i hans familj (han har 1 barn sedan tidigare) i framtiden, alternativ våra barn om vi får barn. Han vill att vi ska ha mer gemensam ekonomi och därmed även att jag ska vara med och betala mera där. Det senaste är att han ska dra in fiber och vill dela det med mig.Min fråga är, är det dumt av mig att vara med och betala det? Eller hur kan vi göra? Skriva skuldebrev tex.?Tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Vad bra att du funderat på konsekvenserna innan. Som sambo så vid en eventuell upplösning av samboskapet så träder Sambolagen in om man inte avtalat bort den eller avtalat om något annat. Enligt sambolagen är det endast samboegendom som ingår i bodelningen och ska delas lika vid en separation. Som samboegendom räknas enbart sambornas gemensamma bostad om den är inköpt för gemensamt boende och inte är enskild egendom enligt t ex testamente eller gåvobrev, samt gemensamt bohag.

Det här innebär att sambons ärvda stuga inte är att anse som samboegendom enligt sambolagen. Så om du är med och betalar på stugan och ni sedan separerar så får du inte med hjälp av sambolagen tillbaka de pengar du lagt ner. Sambon behåller stugan, och får hela fördelen av t ex den indragna fibern. Du står utan både stuga och fiber.

Det är alltså, precis som du själv funderat över, inte särskilt klokt att vara med att betala för indragning av fiber utan att ni upprättar någon form av avtal hur det ska regleras vid en ev separation. Ett skuldbrev är en utmärkt lösning, och det är fullt möjligt att skriva ett skuldebrev där skulden förfaller till betalning först vid en framtida separation. Man kan även om man vill det i skuldebrevet skriva att skulden ska minskas med en viss summa eller procent för varje år som går, för att kompensera för att du för varje år "fått tillbaka" lite för dina nedlagda pengar genom att du vistats i stugan och använt fibern etc.

När det gäller gemensam ekonomi är det något som är valfritt som sambo, men många sambos har gemensam ekonomi. Det är då viktigt att hela tiden minnas att om den gemensamma ekonomin innebär att den ena partnern hjälper till att betala av på den andra partnerns lån, eller att man köper egendom som inte är gemensamt bohag i ena partnerns namn men båda betalar för den osv så har man vid en separation inget skydd för sina investerade pengar om det inköpta inte står även i ens eget namn. Ett vanligt exempel är att sambos gemensamt köper en bil och betalar hälften var. Det går bara att i bilregistret ha en registrerad ägare på en bil. Vid en separation är det den som står som registrerad ägare på bilen som anses äga den. Bilen är heller inte samboegendom, och ingår inte i bodelning. Om inget skuldebrev/annat avtal finns mellan samborna så kommer den sambo som står som registrerad ägare få behålla bilen, utan att behöva ersätta den andra. Som står där utan den bil hen betalat halva värdet för.

Det finns alltså all anledning att tänka efter före, och reglera det ekonomiska via avtal/skuldebrev om man investerar större summor i den andres egendom. Rent juridiskt så är det ingen skillnad på om du betalar halva kostnaden för att dra in fibern till din sambos sommarstuga eller om du skulle betala halva kostnaden för att dra in fiber åt din granne. Få personer skulle utan ett avtal som reglerade när man ska få tillbaka sina pengar från grannen gå med på det.

Så, ni bör absolut upprätta ett skuldebrev eller på annat vis avtala om hur du ska kompenseras ekonomiskt för att du betalt för t ex fiberindragningen till sambons sommarstuga. Ni kan upprätta skuldebrev/avtal själva, men för att minska risken för framtida problem och att avtalet kan tolkas på annat vis än avsett rekommenderar jag att ni tar hjälp. Via Lawline finns dels interaktiva avtalstjänster som till fast pris hjälper er att upprätta ett skräddarsytt skuldebrev, se här, dels finns möjlighet att ta kontakt med Familjens Jurist och boka in en tid för personlig rådgivning,se här.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86657)