Samboseparation och vårdnad av barn

FRÅGA
HejJag är sambo med en man och vi har tre barn tillsammans. Jag flyttade in till honom i det hus han hade när relationen inleddes och där har vi sedan bott tillsammans i 15 år. Under åren tillsammans har jag stått för renoveringar (tapetseringar, målning, fönsterbyte, veranda, markiser osv) utan att jag äger huset. Han har aldrig varit intresserad av varken inredning, nödvändiga renoveringar eller inköp till de gemensamma sönerna utan allt har tagits från min lön.Hur blir det vid en separation? Har jag rätt till det jag kostat på hans hus? Jag har ju om man ser krasst på det gjort värdehöjande renoveringar utan att det kostat honom en krona. Kan jag ta med mig ex. möblerna, inredning, husgeråd, markiserna eller be honom om betalning för det som jag jag faktiskt betalat? Vi har alltid haft delad ekonomi, mitt är mitt och hans är hans. Kan man värdera huset och han får dela med sig av värdeökningen?Han flinar och hävdar att jag får skylla mig själv som kostat på hans hus och det som finns inuti. Han har bara sparat och sparat, och som jag ser det, utnyttjat mig och min lön i så fall. Vad gäller?Jag är lovad kommunal bostad om 2,5 månader, och sönerna vill bo med mig. (ålder på barnen är 12, 13 och 14 år) Får de bestämma själva var de ska bo? De vill inte bo med honom säger de.
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom vi har att göra med samboförhållande så vänder vi oss till sambolagen för att reda ut svaren på frågan.

Om ett sambopar upphör att vara sambos ska en bodelning ske, varav det enligt 3 § Sambolagen ska endast bostad och bohag räknas med i bodelningen, om dessa har införskaffats för gemensamt ändamål. Definitionen av vad som ingår i bostad och bohag finns sedan i 3–7 §§ Sambolagen. Dock så tar man inte hänsyn till vem som betalat för vad eller vem som har lagt ned mest arbete på egendomen, eller vem som har betalat mest räkningar/fakturor under boendetiden.

Det enda man tar hänsyn till är värdet på bostaden och bohaget, samt vem som äger vad gällande detta. Huvudprincipen är att man ska få behålla så stor del av sin egendom som möjligt, vilket innebär att om din sambo äger 60 % av bostaden och bohaget gemensamt så får han ge dig 10 % av sin egendom får att ni båda ska få 50 % var. Enligt 15 § Sambolagen så tar man hänsyn till de ekonomiska förhållandet när ett sambopar separerar, varav den som har det sämst ekonomiskt inte ska behöva ge sin egendom till den andra bättre ställda sambon.

Slutsatsen blir att om ni separerar har du rätt till 50 % av bohaget och eventuellt bostaden om man kan anse att denna har införskaffats för gemensamt bruk. Man tar inte hänsyn till nedlagt arbete utan endast den ekonomiska situationen för varje sambo när separationen sker.

Vad gällande dina barn gäller följande. Större hänsyn tas till vart barnet vill bo ju äldre det blir

Barnet får ingen lagstadgad rättighet att bestämma vart det ska bo när det fyllt 12 år, varken när föräldrarna har gemensam eller enskild vårdnad. Det finns i praxis en del domar som har grundat en tanke om att barnet har en rättighet att bestämma vart det vill bo när det fyllt 12 år, men det är snarare en utgångspunkt. Det som gäller är att alla beslut om vårdnad ska tas med utgångspunkt i principen om barnets bästa (6 kap 2 a § 1 st Föräldrabalken). Principen om barnets bästa innebär bland annat att man ska beakta barnets egen vilja i takt med dess ålder och mognad ( 6 kap 2 a § 3 st Föräldrabalken). Det innebär att större hänsyn tas till vad barnet själv vill ju äldre och mognare barnet är. Barnet kan alltså få större inflytande i beslutet när det är 12 år gammalt, men ingen absolut bestämmanderätt förrän det blir myndigt vid 18 års ålder.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2730)
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?
2020-09-23 Hyresvärd och hyresgäst - sambor?
2020-09-21 Bodelning mellan sambor med gemensam bostad

Alla besvarade frågor (84340)