Sambos - vad ingår i bodelningen?

Hej. Det har tagit slut med min sambo, vi äger 50/50 av en bostadsrätt. Han vill inte ha lägenheten så jag står i valet och kvalet om jag ska köpa ut honom. Jag undrar nu då om jag även har rätt att "köpa ut" bohaget eller är det bodelning som gäller även om jag köper ut honom från lägenheten?

Han har flyttat ut men varit i lägenheten och hämtat en del saker från gemensamma bohaget redan.

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 8 § sambolagen framgår att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna, samboegendomen fördelas dem emellan genom bodelning. Det framgår i samma bestämmelse att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I andra stycket anges att begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde.

I 3 § sambolagen framgår att med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Undantag finns dock i 4 § och 9 § sambolagen.

Detta innebär att både gemensam bostad och gemensamt bohag ska ingå vid en bodelningen er emellan enligt sambolagens regler. Du har således möjlighet att köpa ut det gemensamma bohaget ur samboegendomen. Eftersom bodelningen ska utgå från den dag då samboförhållandet upphörde ska även sådan egendom från det gemensamma bohaget, som en av samborna hämtat efter denna tidpunkt, ingå i bodelningen.

Dock bör ettårsfristen (se ovan) uppmärksammas, eftersom du måste begära bodelning inom den tidsfristen om du vill att en bodelning ska göras som ska omfatta både den gemensamma bostaden och bohaget.

Det bör även observeras att sambolagen är dispositiv vilket innebär att ni kan själva avtala bort sambolagens regler och är då inte bundna av dessa (förutom 22 § sambolagen som är tvingande).

Anna NilssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning