Sambos tillgångar i bouppteckning

Hej! Har varit på bouppteckning efter min bortgångne far. Min far var sambo sedan 30 år tillbaka. Något testamente fanns inte. Hans ekonomiska tillgångar tillfaller mig och min bror. Frågan gäller min fars och hans sambos hus som inte togs upp i bouppteckningen. Huset har köpts för gemensamt bruk, huset står dock skrivet på sambon och så även lånen. Har bröstarvingar rätt till arv av egendom. Han levde och bodde där och betalade för utgifter. Vi fick inte se några handlingar beträffande huset vid bouppteckningen. Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej!

Bodelning mellan sambor sker endast om någon av samborna begär det, 8 § Sambolagen. Om samboförhållandet upplöses på grund av att någon av samborna avlider så har endast efterlevande sambo rätt att begära bodelning, inte den avlidnes arvingar, 18 § Sambolagen. Det innebär i ert fall att det är upp till er fars sambo om bodelning ska ske eller inte. Om er fars sambo inte begärt bodelning har ni ingen rätt till huset om det ägs av sambon.

I bouppteckningen antecknas sambos egendom endast i de fall som sambon begärt bodelning, 20:4 Ärvdabalken. Sambo måste begära bodelning senast vid bouppteckningsförrättningen, 8 § Sambolagen. Att ni inte fått se handlingar beträffande huset beror därför troligen på att er fars sambo inte begärt bodelning.

Sambolagen hittar du https://lagen.nu/2003:376.
Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637#K20.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning