Sambos redovisningsskyldighet och gemensamt konto

2017-10-17 i Bodelning
FRÅGA
Hej, under våran tid har merparten av min lön gått över till min sambos konto som skött våran gemensamma ekonomi. När jag räknar på det bör det finnas en hel del pengar på kontot men jag har ingen insyn. Har jag möjlighet att begära redovisning o få hälften med hjälp av en bodelningsman? Vi har varit sambos i 20 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter sambors separation kan sambo påkalla bodelning. Bodelning mellan sambor är en rättighet. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill dock en sambo att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört (8 § sambolagen).

Vid en bodelning ingår endast de tillgångar som fanns den dagen samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter den dagen, är undantagen från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 §). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Dessutom är egendom som ni ägde själva innan samboförhållandet som huvudregel inte samboegendom.

Bankkonto

I samboegendomen ingår alltså inte pengar på bankkonto. De föremål som inte är samboegendom ska dock delas upp enligt er äganderätt, det vill säga, ni behåller vardera av det ni själva äger. I det fall pengarna satts över på ett konto som enbart är din sambos, finns risk för sammanblandning av pengarna skett och därmed kan de ha förlorat sin karaktär av att vara enskild egendom. Endast om din make fört bokföring eller på annat sätt håll de skilda medelsslagen isär, kan man fastställa vilka pengar som är dina. Det bör dock kunna antas, att pengarna ska ha använts till gemensamma utgifter, varför pengarna bör ingå i en bodelning.

Gemensamt bankkonto

Har ni ett gemensamt bankkonto, bör utgångspunkten vara att ni ska dela lika på pengarna, om ni inte kommer överens om annat.

Redovisningsskyldighet

Du har rätt som sambo att begära att din partner redovisar all samboegendom för dig (11 § sambolagen).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2870)
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen
2021-09-16 Vilken tidpunkt ska användas för värdering av bostad vid en bodelning?
2021-09-15 Bodelning vid separat ekonomi?

Alla besvarade frågor (95697)