Sambos - rättigheter till följd av muntligt avtal och vid bodelning

FRÅGA
Jag flyttade in hos min sambo nov 2012, vi hade muntligt avtal att jag skulle köpa in mig i huset innan jag sa upp min lägenhet som jag bara fick hyra ut ett år. Då det var dags var jag högravid med tvillingar och låg på sjukhus så kom vi överens om att släppa lägenheten först och ta tag i det efter det hade lugnat ner sig. Men jag fick aldrig köpa in mig. Nu funderar jag på att separera. Men vad har jag rätt till?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att muntliga avtal ska gälla precis som skriftliga avtal. Dock finns det avtalssituationer där det finns stadgade formkrav och köp av fastighet är ett sådant exempel, vilket följer utav formkraven i 4 kap. 1 § jordabalken. I det fall bostaden i detta fall är en bostadsrätt följer även utav 6 kap. 4 § bostadsrättslagen att avtal om köp måste vara skriftligt. Det innebär att muntliga utfästelser om att köpa eller sälja fast egendom/bostadsrätt därför inte blir gällande.

Vid en eventuell separation har du som sambo dock vissa rättigheter som följer utav sambolagen. Enligt 8 § sambolagen ska en fördelning utav samboegendomen göras genom bodelning på begäran utav någon av samborna, om samboförhållandet upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra. Enligt andra stycket följer vidare att begäran måste ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde.

I 3 § sambolagen framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Om din sambo förvärvat bostaden med syfte att ni ska bo där tillsammans kan det därför förmodligen röra sig om samboegendom. Om sambon däremot förvärvat bostaden för eget bruk och du flyttat in där senare, rör det sig troligtvis inte om samboegendom. Bohag som införskaffats för gemensam användning kommer dock som sagt utgöra samboegendom.

Även om den gemensamma bostaden inte utgör samboegendom finns det en bestämmelse i 22 § sambolagen som innebär att den ena sambon kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden när samboförhållandet upphör om den sambon anses ha störst behov av bostaden och ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Bestämmelsen gäller dock endast i det fall den gemensamma bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. Vidare följer utav bestämmelsen andra stycke att ett anspråk måste framställas senast ett år efter samboförhållandet upphörde eller om sambon lämnar bostaden, senast tre månader därefter. Av tredje stycket följer även att den som övertar bostaden ska ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Sammanfattningsvis tolkar jag det som att dina rättigheter här grundas på det faktum att ni är sambos och sambolagens regler. Härefter beror det på vad som kommer anses utgöra samboegendom och vad du således kan ha rätt till vid en eventuell bodelning. I det fall bostaden är en hyres- eller bostadsrätt kan som sagt även bestämmelsen om övertagande av bostad bli aktuell.

Anna Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2999)
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?

Alla besvarade frågor (95725)