Sambos rätt till övertagande av lägenhet

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har separerat och jag kommer flytta ifrån vår gemensamma lägenhet. Vi står båda på kontraktet. Vår hyresvärd menar dock att min sambo ej kan bo kvar om jag väljer att säga upp min del av hyresavtalet, på grund av för låg inkomst. Behöver vi båda säga upp lägenheten varpå hon får nytt hyresavtal eller kan jag ensam säga upp min del av hyresavtalet?Har min sambo rätt att bo kvar eller kan hyresägaren neka henne att bo kvar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att en hyresrätt inte kan överlåtas utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § jordabalken). Det finns dock ett undantag som gäller makar och sambor. Har sambornas hyresrätt, som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och dennes sambo, tillagts sambon genom bodelning eller övertagits av denne får sambon träda i hyresgästens ställe (12 kap. 33 §). Detta innebär att om er lägenhet anses vara er gemensamma, det vill säga så förvärvades den för att påbörja er samlevnad och fallet inte var så att ena personen flyttade in till den andras boende, så har din sambo rätt att överta hyreskontraktet. För ett övertagande fordras inte ett samtycke från hyresvärden. Hyresvärden måste i regel acceptera den nya hyresgästen.

Alltså medför detta att om din sambo tilldelas lägenheten genom en bodelning eller om hon övertar lägenheten (vilket innebär att du säger upp dig från kontraktet), så ska hyresvärden inte neka henne som hyresgäst.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86940)