Sambos rätt till övertagande av bostad

FRÅGA
Min tjej och jag gör slut och hon har flyttat in hos mig vad har hon för rätt då jag står på kontraktet och skaffa lägenheten till mig
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du och din tjej var sambos, ni var inte gifta men ni bodde ihop.

När ett samboförhållande upphör kan någon av parterna begära en bodelning (att egendomen i förhållandet delas mellan parterna). Egendomen som delas är så kallad samboegendom, enligt 3 § sambolagen utgörs samboegendom av sambors gemensamma bostad och bohag ifall egendomen köpts för gemensam användning. Din bostad som du har köpt till dig själv bör alltså inte kunna räknas som samboegendom, eftersom syftet med köpet inte var att din tjej skulle bo där.

Det finns dock en speciell regel i 22 § sambolagen om övertagande av bostad trots att bostaden inte är samboegendom. Där står skrivet att i särskilda fall kan en sambo få överta bostaden trots att den inte är samboegendom. Men om samborna inte har barn ihop kan ett sådant övertagande endast göras då det finns synnerliga skäl. Exempel på ett sådant synnerligt skäl är till exempel ifall paret väntar barn. Det viktiga att veta kring regeln i 22 § är att den tillämpas relativt sällan.

Sammanfattning: Din lägenhet lär inte vara samboegendom eftersom den tycks vara köpt för ditt ensamma bruk, din tjej har då ingen rätt att överta bostaden ifall inte synnerliga skäl (som att ni väntar barn eller att hon har vårdnaden om barn ni redan har) föreligger.

Hoppas mitt svar var till hjälp för dig!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?