Sambos rätt till övertagande av bostad

Hej

För 4 år sedan köpte jag en bostadrätt, betalar den själv från första början, för 2 år sedan flyttade min tjej med sitt barn hem till oss, jag fortsäte betala av krediten och alla räkningar själv, finns bevis på allt, efter inflyttningen fick vi ett barn till, tillsammans för 1 1/2 år sedan, ingen skriven sambo avtal, min fråga lyder i fall vi skall separeras, har hon rätt till min lägenhet och vilka rättigheter har jag, hon vägrade skriva på samboavtalet.

I hopp om snabbt svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Den lag som är tillämplig i detta fall är sambolagen som du finner https://lagen.nu/2003:376. 

Om ett samboförhållande upphör kan bodelning göras om någon av samborna begär det enligt 8 §. Vid en bodelning är det samboegendomen som ska delas som enligt 3 § består av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vad gäller din bostadsrätt så införskaffades den av dig och du bodde i den ensam i två år innan din tjej flyttade in. Det tyder på att den inte förvärvades för gemensam användning och ska därför inte ingå i en eventuell bodelning. 

Trots detta finns i 22 § en rätt till övertagande av bostad i vissa fall. Det innebär att din tjej, trots att bostaden inte utgör samboegendom, kan ha rätt att överta bostaden om hon behöver den bäst och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Denna bestämmelse aktualiseras främst när samborna har barn tillsammans. Vid behovsprövningen kan beaktas om t.ex. din sambo skulle få ensam vårdnad om barnen eller om det beslutas att barnen ska bo hos din sambo efter separationen. 

Anspråk på att ta över bostadsrätten ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om sambon lämnar bostaden, ska dock anspråket framställas inom tre månader. 

Den sambo som övertar bostadsrätten ska ersätta den andre sambon för värdet av bostadsrättens värde.

Vänligen 

Lovisa HedlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning