Sambos rätt till makens arv

2019-03-07 i Sambo
FRÅGA
Hejmin far har just gått bort han levde ihop med sin sambo i en köpeslägenhet och vi är 4 särkullsbarn.2 barn till min avlidne far och 2 barn till hans sambo.Jag och min bror vill vänta med arvslotten så att min fars sambo kan bo kvar och få ut den vid ev flytt eller hon avlider.Min fråga är om vi väntar med vår arvslott från lägenheten kan hon skuldsätta sig eller belåna lägenheten så att det inte finns nåt arv kvar till oss sen eller är min pappas del av lägenheten låst till oss
SVAR

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga rätt så funderar du över hur din fars sambo (sambon) kan förfoga ert arv från er far.

Då detta handlar om arv så är det i Ärvdabalken (ÄB) vi ska titta i för att lösa problemet.

Arv kan endast bröstarvingar och om de inte finns föräldrar till den avlidne få, 2:1, 2:2 ÄB.

Enligt 3:1 ÄB så ärver en make den avlidnas arv, så länge de endast har gemensamma barn. Har paret särkullbarn, vilket har rätt att få ut sitt arv, så gäller regeln endast om de avstår sitt arv enligt 3:9 ÄB.

Problemet som vi märker av här är att denna regel endast gäller för par som är gifta. Det finns alltså ingen liknande regel för personer i samborelationer.

Gällande Arv för sambos gäller de tidigare huvudreglerna att det är ni bröstarvingar som får arvet. Sambon har alltså ingen rätt att erhålla någon egendom,utöver halva samboegendomen, vid din fars dödsfall.

Många par i samborelationer förebygger dock problemet med att upprätta testamenten som ger sambon kvarlåtenskapet i arv. Det är svårt för mig, utan testamentet, att göra en djupare bedömning.

Generellt kan sägas att ett testamente kan konstrueras på samma sätt som regeln i 3:1 ÄB. Detta föreskrivs enligt 12:1 ÄB. Skulle ni befinna er i en sådan situation så kommer ni bröstarvingar ha rätt till ett efterarv från sambon. Detta innebär att hon innehar er fars arv med fri förfoganderätt. Det betyder att hon får använda all egendom som om det hade varit hennes egna. Dock när hon avlider så ska hennes arv delas upp proportionerligt till hur mycket hon erhöll från er fars arv.

Exempelvis om din far och sambon ägde exakt 50% var av all egendom, och hon ärver allt från er far, så ska ni få 50% av all egendom i hennes arv.

Till detta kommer då även en rätt för henne att spendera hennes egendom som hon vill. Det betyder att hon kan skuldsätta sig själv och därmed riskera faderns arv genom att det inte finns några pengar kvar.

En tredje dimension till denna fråga är ifall det i testamentet inte finns en konstruktion som ger er rätt till efterarv. Då har ni som bröstarvingar alltid rätt till er laglott, 7:1 ÄB. Regeln medger att bröstarvingar alltid har rätt till hälften av sin laglott. Ni, då ni är två bröstarvingar betyder det att du har rätt till 25% av arvet oavsett vad.

Det finns tyvärr mycket som jag inte kan svara på,då jag behöver veta mer om det finns ett testamente och hur det är skrivet. Det är även komplicerade regler, så om du har någon fråga så är det bara att kommentera!

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (389)
2019-09-10 Är fordon samboegendom?
2019-09-03 Ärver min sambo mina skulder?
2019-08-06 What are the laws regarding property within common law relationship?
2019-07-28 Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?

Alla besvarade frågor (72872)