Sambos rätt till hus som är enskild egendom

FRÅGA
HejsanTanken är att jag och min sambo ska flytta till ett hus som han har fått i gåva och som enskild egendom. Men om vi skulle skiljas efter ett antal år, så står jag på bar backe. Har jag rätt till en viss ersättning för att jag ändå arbetat i huset så somt trädgård/renovering? Och jag ska ändå behöva betala hyra per månad för att bo? Finns det något som jag kan skydda mig med i denna situation?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Svaret på denna fråga finns att hitta i sambolagen och jag kommer att behandla både själva huset som egendom samt annan egendom som finns i huset.

Konsekvenser av att huset är enskild egendom
Jag tänker börja med vad som gäller för enbart huset. Din sambo har fått huset som enskild egendom. Ett hus kan bli enskild egendom på det sätt du beskriver ovan, alltså som gåva med förbehåll om att det ska vara enskild egendom (se 4 § sambolagen här). Då detta betyder att huset är enskild egendom så kommer det för det första inte att räknas som samboegendom. Att det inte räknas som samboegendom betyder i sin tur att du inte har någon rätt att rikta något anspråk på huset om ert samboförhållande tar slut.

Om huset inte hade vart enskild egendom hade det vart samboegendom och då skulle det ingå i en eventuell bodelning. Det betyder också att du skulle haft rätt att göra anspråk på hälften av huset.

Vart reglerna står i lagen
Det ovan sagda kan man utläsa i sambolagen i 3 § (här) och i 8 § (här). I dessa paragrafer står det just att samboegendom är gemensam bostad och att samboegendom är det som delas i en bodelning. Att hus som är enskild egendom inte ingår står i 4 § som hänvisats till ovan.

Vad gäller med möbler o.s.v. som finns i huset?
Du har däremot rätt till egendom som finns i huset t.ex. möbler. Detta kallas gemensamt bohag och räknas som samboegendom om ni har skaffat det tillsammans och för att ha det för gemensamt bruk (se 3 § här och 6 § här).

Sammanfattning gällande huset
Om ni skulle avsluta ert förhållande har du ingen rätt att göra anspråk på huset av den anledningen att det är din sambos enskilda egendom. Du har däremot rätt att göra anspråk på t.ex. möbler som ni skaffat tillsammans till huset och då har du rätt till hälften av dessa (eller värdet på hälften). Det finns vissa regler om när en sambo har rätt att ta över gemensam bostad även om den är enskild egendom men dessa gäller bara för hyresrätter och bostadsrätter vilket betyder att det inte blir relevant här då det handlar om en fastighet.

Att betala hyra
Din sista fråga är om du behöver betala hyra. Jag tolkar det som om din sambo kommer att stå som ägare på huset och att han vill att du betalar hyra. Det finns inget i lag som reglerar om du måste betala hyra utan det är något ni som sambor får komma överens om själva. Ni skulle kunna ingå ett hyresavtal där du ses som hyresgäst och han som hyresvärd men då är det jordabalkens regler om hyra (12 kapitlet) som gäller och inte sambolagen. Att du betalar hyra för att bo där kommer dock inte ändra att huset är enskild egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2968)
2021-08-03 Sambo har inte betalat för möbler, har man ändå rätt till hälften?
2021-07-31 Bil utgör inte samboegendom - ej föremål för bodelning
2021-07-31 Bodelning av samboegendom
2021-07-31 Utgör ett nybygge på en tomt samboegendom?

Alla besvarade frågor (94603)