Sambos rätt till fritidshus

2016-09-17 i Sambo
FRÅGA
Min sambo har köpt ett fritidshus. Eftersom jag har lån sedan tidigare som jag vill bli av med innan jag står som delägare så står han som ensam låntagare. Men jag betalar hälften av stuglånet till honom varje månad. Vad händer vid separation eller vid dödsfall? Är det rätt att jag betalar eller är det en investering jag aldrig kan få tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samboförhållanden återfinns i sambolagen, se här.

Enligt sambolagen kan inte en fritidsfastighet bli samboegendom eftersom den inte kan klassas som bostad eller bohag, vilket framgår direkt av 7 § sambolagen. Om din sambo står som ägare till fritidsfastigheten är det således han som har rätt till den vid en separation (eller dödsfall). Fritidsfastigheten kan inte bli föremål för bodelning enligt sambolagen.

Däremot finns det en rättsfigur som kan ge dig en rätt i fritidsfastigheten som (dold) samägare, om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är som följer.

1. Att ena sambon inköpt egendomen i eget namn men för parternas gemensamma bruk.

2. Att den andre sambon tillfört ekonomiskt tillskott som möjliggjort/underlättat förvärvet.

3. Att sambon som utåt sett står som ägare till egendomen insett syftet bakom det ekonomiska tillskottet (dvs att ni ska vara gemensamma ägare till fritidsfastigheten).

Har du bidragit ekonomiskt till förvärvet av fastigheten, och har den köpts för ert gemensamma bruk torde det inte vara svårt att hävda dold samäganderätt och få rätt i detta. Jag råder dig emellertid att försöka bena ut eventuella osäkerheter med din sambo, och försöka lösa det så att du får bli öppet samägande.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (451)
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?
2020-08-31 Hur går arv till om det finns en sambo?

Alla besvarade frågor (84204)