Sambos rätt till egendom vid separation

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska separera. Han äger huset vi bor. Jag ska flytta. Vad är det som gäller när det gäller saker som vi ska dela på? Hur mycket kan jag begära att få ta med mig. Tar jag inte så mycket saker, är han skyldig att betala mig det i pengar istället? Han vill att jag ska flytta. Känns lite som man blir "utslängd". Äger bara en cykel och en bil. Har förresten två söner på 18 och 15 år.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller i samboförhållanden finner du i Sambolagen. Med sambor avses två personer som befinner sig i ett parförhållande och som stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll, se . Om ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast sambornas s k samboegendom ingå och fördelas mellan dem. All annan egendom ska var och en av samborna behålla för sig. Detta framgår av 8§ första stycket. Samboegendom kan utgöras av gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt .

Har du rätt att ta del av bostaden?
För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se ), och
2. Att bostaden har förvärvats för sambornas gemensamma användning (se ).

Eftersom ni nu bor i huset tillsammans, utgår jag från att det är avsedd för och används som ert permanenta och gemensamma hem. I sådana fall är huset er gemensamma bostad i enlighet med . Utöver detta krävs för att huset ska vara att anse som samboegendom och därmed ingå i en bodelning att det också har förvärvats för gemensam användning. Huset är förvärvat för gemensam användning om det är köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans. Det anses även vara förvärvat för gemensam användning om det köpts efter att själva samboförhållandet inletts. Det saknar här betydelse vem av samborna som bekostat köpet. Det avgörande är när och i vilket syfte huset förvärvats. Om något av dessa fall föreligger (antingen att huset är köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans eller att det är köpt efter att ni blivit sambor), är huset samboegendom. Huset kommer därmed ingå i en eventuell bodelning och fördelas mellan er. Detta även om det är din sambo som står som ägare på huset.

Om något av dessa fall inte föreligger och huset inte är förvärvat för gemensam användning, utgör det inte heller samboegendom. Detta medför att det inte kommer ingå i en eventuell bodelning och därigenom kunna fördelas till dig. Trots att endast din sambo har rätt till huset i sådana fall, kan du ändå ha rätt att överta den här bostaden om samboförhållandet upphör. Detta kan bli fallet om du är den som bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande är skäligt. Om du exempelvis har det största ansvaret för barnen, kan det vara en anledning till att du behöver bostaden mest. Om din sambo inte har någon annan egendom än bostaden som inte ska ingå i bodelningen, kan detta dock vara en omständighet som gör att ett övertagande blir oskäligt. Ovanstående framgår av Sambolagen 22§.

Har du rätt att ta del av bohaget?
Med bohag menas sådan egendom som finns inne i det gemensamma hemmet, exempelvis möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker, enligt . Som bohag räknas därför inte cykel och bil. För att bohag ska räknas som samboegendom och därmed ingå i en bodelning krävs även här att två saker är uppfyllda:
1. Att bohaget är avsett för sambornas gemensamma hem och därmed inte används enbart för ena sambons bruk (se )
2. Att bohaget har förvärvats för sambornas gemensamma användning (se ).

Även här gäller att bohaget är förvärvat för gemensam användning om det är förvärvat i syfte att det ska användas i det gemensamma hemmet eller om det är förvärvat vid en tidpunkt efter att samboförhållandet har inletts. Det saknar då betydelse vem av samborna som bekostat bohaget.

Viktigt att notera är att om det finns ett samboavtal mellan er som säger att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelning gäller det istället för vad som ovan sagts.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3048)
2021-12-08 Kan sambo kräva att den gemensamma bostaden säljs vid separation?
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?

Alla besvarade frågor (97723)