FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal31/05/2016

Sambos rätt till bostadsrätt som inte är samboegendom

Hej.

Min mor avled för några månader sedan och vi är 3 syskon som ärver henne. Mamma bodde ihop med sin "sambo" i en bostadsrätt. Bostadsrätten flyttade mamma och vi syskon in i 1979 men då var det en hyresrätt. 1980 träffade mamma sin nuvarande "sambo"

1983 ombildades den till bostadsrätt och mamma bestämde sig för att köpa.

Sambon hade vid tidpunkten för lägenhetsförvärvet en egen bostad på annan ort.

"Sambon" finns överhuvudtaget inte med på någon köpehandling eller kontrakt. Han skrev sig i bostadsrätten först 19880204.

Mamma har betalat köpeskillingen, räntor och amorteringar med egna medel under alla år. Det finns inget skrivet efter mamma men hon har alltid sagt att lägenheten är hennes och båten "sambons".

Vi vill ju inte att "sambon" ska bli helt lottlös och utan arv efter mamma. Bostadsrätten ska säljas har vi alla kommit överens om.

Vi syskon har i vårt tycke kommit med ett generöst erbjudande till "sambon" som innebär att han får 1/4 av försäljningspriset minus 22% i reavinstskatt.

Vad gäller i detta komplicerade fall?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är inte helt säker på vad du menar med ”sambo”. Enligt 1 § Sambolagen definieras sambor som två personer som bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll. Jag utgår från att deras förhållande faller under denna definition, om inte så får du gärna rätta mig.

I ett samboförhållande ska endast samboegendom ingå i bodelningen, se 8 § Sambolagen. Enligt 3 § Sambolagen utgörs samboegendomen av sambors gemensamma bostad och bohag om detta har förvärvats för gemensamt bruk. När en hyresrätt ombildas till bostadsrätt och hyresgästen köper lägenheten räknas detta som ett förvärv. Om sambon vid detta tillfälle hade flyttat in så hade bostadsrätten räknats som samboegendom. Eftersom att han flyttade in först flera är senare är det inte troligt att bostadsrätten anses vara förvärvad för gemensamt bruk. Att bostaden inte är förvärvad för gemensamt bruk innebär att den inte ingår i samboegendomen och därmed inte heller i bodelningen. Sambon har därför inte rätt till en viss del av bostadsrätten med anledning av bodelningen. Eftersom att sambor inte ärver varandra har sambon inte heller rätt till bostadsrätten på grund av arv.

Sammanfattningsvis kan sägas att sambon inte har någon rätt till bostadsrätten. Det är däremot fullt möjligt för er syskon att ge sambon en viss del av försäljningspriset. Detta räknas dock som en gåva som ni ger honom. Hur mycket som ni vill ge är därför upp till er eftersom att han inte kan kräva att få någonting i gåva.

Sambolagen hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?