Sambos rätt till bostad

FRÅGA
Hej! Min pappa har en ny sambo där hon nu står på halva huslånet (hon fick ta över det efter min mamma) utan att ha köpt in sig i huset. Pappa byggde huset med min mamma och jag och min syster bodde där genom vår uppväxt. Om min pappa avlider så förstår jag det som om att hans flickvän kommer få ärva en del av huset trots att hon egentligen inte äger huset eller har bott där särskilt länge. Nu är jag och min syster oroliga över att hon på något sätt kommer att lura min pappa och därmed vårt arv efter honom. Hur gör man i en sådan situation? Pappa och hans flickvän ska göra ett kontrakt utan juridisk hjälp och det känns som om att hon har fixat så att hon får större del av arvet när lån är medräknat. Pappa vill inte inse detta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Har sambon rätt till hälften av huset?

Till att börja med vill jag förtydliga vad som gäller angående sambons rätt till huset. I det fall att din pappa och hans sambo vore gifta skulle hon automatiskt ha rätt till hälften av huset om er pappa avled. Detta regleras genom äktenskapsbalkens lagar. Eftersom de endast är sambor kommer istället sambolagen bli tillämplig och då finns det andra krav som måste vara uppfyllda för att sambon ska vara berättigad hälften av huset.

Som huvudregel är bostad och bohag samboegendom, dvs tillgångar som din pappa och hans sambo äger gemensamt. För att huset ska vara samboegendom finns 3 krav:

1. Att egendomen förvärvats för gemensam användning.

2. Att egendomen inte är enskild (enligt 4 § sambolagen).

3. Att man inte skrivit ett avtal som säger något annat (enligt 9 § sambolagen).

Detta framgår av 3 § sambolagen.

I ditt fall är det första kravet aktuellt i denna fråga. Du beskriver att huset byggdes av dina föräldrar och att det är där du har växt upp. Detta innebär att huset inte har införskaffats med avsikten att din pappa och hans sambo ska bo där gemensamt; det är ju omöjligt eftersom huset byggdes för att din mamma och pappa skulle bo där med er barn. Enligt sambolagen uppfyller alltså INTE sambon kraven för att vara berättigad hälften av huset.

Påverkan av att hon betalar av lånet?

Att sambon betalar huslånet har ingen inverkan på hennes äganderätt av huset. Endast er pappa vinner ekonomiskt på att sambon hjälper till att betala av lånet. Inte heller är det någon fråga om dold samäganderätt för sambon del till följd av lånet, eftersom även dold samäganderätt kräver att hon skulle ha varit med från början när huset byggdes (NJA 2013 s. 242 om dold samäganderätt).

Eftersom du skriver att sambon inte har köpt in sig i huset är hon inte heller delägare enligt samäganderättslagens regler. Från den informationen du har gett mig tolkar jag situationen som att sambon för tillfället inte har någon juridisk rätt till halva huset över huvud taget.

På vilket sätt kan ett avtal påverka situationen?

Som nämnt ovan kan dock en bostad göras till samboegendom genom avtal (9 § sambolagen). Det är nuförtiden väldigt vanligt med s.k samboavtal som exempelvis kan reglera vad som är gemensam egendom och hur saker ska fördelas om paret avslutar förhållandet eller ena parten avlider. En princip inom avtalsrätten är "pacta sunt servanda", dvs avtal skall hållas. Din pappa och hans sambo har rätt att avtala om att hon ska få hälften av huset. Om de avtalar om det är det så.

Det kan dock vara värt att nämna att om dem skriver ett samboavtal finns det vissa möjligheter att ändra eller helt bortse från avtalet om villkoren är; oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare förhållanden och omständigheter i övrigt (9 § st. 3 sambolagen och 36 § avtalslagen). Detta görs vid en eventuell bodelning. Utan mer information om avtalsinnehållet kan jag inte säga om det kan finnas möjlighet att gå emot avtalet i framtiden, det är något som en familjejurist bör hjälpa till med vid behov.

Kan ni påverka situationen och ert framtida arv?

Som nämnt ovan finns det inte mycket i nuläget som du och din syster kan göra för att påverka situationen. I första hand bör ni förstås prata med er pappa om konsekvenserna som drabbar er av att sambon får ta över hälften av huset. Ni kan exempelvis ta upp med honom att ett alternativ till att sambon ska bli delägare är att hon får sitta i "orubbat bo" under 1-2 år efter hans död; detta innebär att ni barn inte får tvinga bort sambon från boendet under denna tidsperiod. På så sätt har sambon tid att sörja och leta efter ett nytt hem.

Om din pappa ändå väljer att sambon ska få hälften av huset har du och din syster möjlighet att köpa ut sambon. Om sambon inte vill bli utköpt har ni möjlighet att påtvinga en tvångsförsäljning av huset för att få ut den summa pengar som är bundet (6 § samäganderättslagen). Å andra sidan kan det ju vara så att ni vill ha huset för er själva just för att det är ert barndomshem och att pengarna inte är det verkliga problemet.

Jag beklagar den ledsamma situation som uppstått och hoppas att du har fått en lite bättre förståelse vad som gäller juridiskt i nuläget.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91362)