Sambos rätt till avliden sambos bostad

2017-01-22 i Sambo
FRÅGA
Hej ! en fråga ? Jag Köpte en Bostadsrätt 1993 som jag fortfarande bor i. Träffade en man 96 som sen flyttade in hos mig, Jag står ensam fortfarande för min Bostadsrätt . Han finns inte på kontraktet , Vad händer om jag faller ifrån? Har en dotter och tre barnbarn .
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Eftersom ni inte är gifta så gäller sambolagen i ert fall.
Sambor ärver som utgångspunkt inte varandra men enligt sambolagen så har din sambo vid din bortgång rätt till hälften av er samboegendom genom bodelning. Samboegendom är gemensam bostad och egendom såsom till exempel möbler och hemelektronik. En förutsättning för att den gemensamma bostaden eller egendom ska vara samboegendom är att ni har förvärvat denna för gemensam användning (3 § SamboL). Egendom som ni fått genom gåva eller testamente med villkor att den ska vara er enskilda egendom är inte samboegendom.

Eftersom du köpte din bostadsrätt 1993 och träffade din sambo 1996, så köpte du inte bostaden för gemensam användning, alltså är din bostadsrätt inte samboegendom. Vid din bortgång skulle därför bostadsrätten som utgångspunkt tillfalla din dotter enligt Ärvdabalken 2 kap 1 §. Din sambo har dock visst skydd då han har rätt att överta bostadsrätten om han ersätter dödsboet för dess värde (22 § SamboL)

Din sambo får också rätt till hälften av er samboegendom om han begär bodelning, den andra halvan tillfaller din dotter. Här finns ännu en skyddsbestämmelse eftersom bara han, inte din dotter, har rätt att begära bodelning. Begär han inte bodelning behåller han den samboegendom han äger och din dotter får den samboegendom som du har ägt (18 § SamboL).

Ytterligare en skyddsbestämmelse blir tillämplig om den del som tillfaller din sambo genom bodelningen understiger två prisbasbelopp (2 x 44 800 kronor år 2017). Om så är fallet så har din sambo rätt att ur samboegendomen som tillfaller din dotter, så långt det räcker, få påspädning upp till det beloppet (18 § SamboL).

Om du vill skydda din sambo ytterligare så kan ni välja att upprätta ett samboavtal där ni till exempel anger att bostadsrätten ska vara samboegendom varefter han får rätt till halva bostadsrätten vid din bortgång. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Du kan också upprätta ett gåvobrev.
Vidare kan du upprätta ett testamente och ange att din bostadsrätt tillfaller honom vid din bortgång eller att han vid din bortgång har rätt att bo kvar i bostadsrätten. Ett testamente skall upprättas skriftligen och din underskrift skall bevittnas skriftligen av två personer.

Vill ni ha hjälp med att upprätta ett avtal, gåvobrev eller testamente föreslår jag att ni kontaktar en jurist.
Hjälp kan ni till exempel få här: http://www.lawline.se/vara_tjanster/avtal

Hoppas du fick svar på din fråga!

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (500)
2021-09-07 Skillnaden mellan arvsrätten för gifta och sambos
2021-08-20 Räknas gåva till sambo som förskott på arv?
2021-08-17 Vem ärver i ett samboförhållande?
2021-08-14 Kan min pappas partner med stöd av sambolagen göra anspråk på hans bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (95792)