Sambos rätt till arv när det finns barn, syskon och testamente inblandat

2017-04-23 i Sambo
FRÅGA
Jag och min kille är sedan några år tillbaka sambos. Min kille har två barn sedan tidigare, men vi har inga gemensamma. 3 veckor sen omkom han i en bilolycka. Hans bror hör av sig och säger att eftersom jag och min kille ej var gifta så är han (brorsan) arvsberättigad efter min kille. Jag har som sambo rätt till hela arvet efter min kille. Efter honom finns det egendom till ett värde av 600 000 kr. Dessutom har min kille skrivit ett testamente av vilket det framgår att jag ska ha rätt till 300 000 kr som legat. Hur fördelar vi arvet nu?
SVAR

Hej! Jag beklagar sorgen och hoppas att svaret kan vara till hjälp. I mitt svar kommer jag utgå från att hela kvarlåtenskapen efter din kille är totalt 600 000 kr, eftersom du inte angett något annat.

Sambor har ingen arvsrätt med undantag för testamente

Det är tyvärr så att sambor inte har någon lagstadgad rätt att ärva efter varandra, till skillnad den arvsrätt som gäller mellan gifta par. För att sambor ska kunna ärva varandra krävs att det upprättas ett testamente. Eftersom din kille har upprättat ett sådant har du rätt till den del av arvet som anges där (300 000 kr).

Barnen har rätt till laglott

Ditt arv kan inte överstiga 300 000 kr, eftersom din killes barn har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott oavsett vad testamentet säger, som i detta fall är 150 000 kr var. Laglotten utgör nämligen hälften av arvslotten (se 7:1 ärvdabalken här ). Arvslotten är hela arvet delat på antal barn (600 000/2 = 300 000 kr). Laglotten är halva arvslotten (300 000/2 = 150 000 kr). Du kan alltså få ut 300 000 kr men inte mer eftersom de två barnen har en rätt att få 150 000 kr var.

Brodern har inte arvsrätt i detta fall, med undantag för testamente

Din killes bror har inte någon lagstadgad rätt till arv i detta fall, eftersom syskon får ärva först när det inte finns några barn eller föräldrar som kan ärva den avlidne (se ärvdabalken 2:2 här ).

Skulle din bror stå med i testamentet kan inte testamentet följas fullt ut, eftersom det då skulle inskränka barnens rätt till laglott. Barnen ska få ut 150 000 kr var (300 000), medan resterande 300 000 får fördelas mellan dig och brodern (och eventuellt annan som anges i testamentet) med utgångspunkt i de andelar av kvarlåtenskapen som ni tilldelats i testamentet. Du skulle alltså få ut hälften av den resterande delen, eftersom du i testamentet tilldelats hälften av arvet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (492)
2021-07-26 Överlåta arv till mamma som var sambo med avliden pappa
2021-07-14 Tolkning av testamente mellan sambor
2021-07-14 Vad händer med bostadsrätten om ens sambo dör?
2021-06-30 Bodelning vid samboförhållandets upphörande

Alla besvarade frågor (94362)