Sambos rätt att ta över den gemensamma bostaden och bohaget

FRÅGA
Hejsan. Har varit sambo under 12.5 år. Min sambo har avlidit. Huset äger min sambo 100%. Besittningsrätt: hur länge får jag bo kvar? När får jag flytta från bostaden med mina saker?Får dödsboet säga upp abonnemang, ex el. Vid delning ska ALLT delas som har inhandlats under sambo förhållandet ex spis tvättmaskin, frysar. Tacksam för hjälp. Mvh jeanette.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du och din sambo inte ingått ett samboavtal. Det framgår inte av din fråga om din sambo förvärvade huset före eller efter att ni började samleva så jag kommer redogöra för vad som gäller i båda situationerna.

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i sambolagen (SamboL). Två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är sambor (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om någon av samborna avlider (2 § punkt 3 SamboL). Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Det är samboegendom som ingår i en bodelning (8 § SamboL). Om en sambo avlider, gäller vissa bestämmelser om rätt att begära bodelning och om rätt att överta bostad eller bohag till förmån för den sambo som överlevt (18 § SamboL).

I ditt fall

Du kan som sambo begära bodelning och kräva att er samboegendom fördelas. Denna begäran måste du föra fram senast när bouppteckningen förrättas (8 § andra stycket SamboL). Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott (16 § andra stycket SamboL). En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att övertagandet är rimligt. Enligt dessa regler har du alltså möjlighet att överta såväl bostaden som bohag, under förutsättning att du har ekonomisk möjlighet till detta (dödsboet har rätt till ersättning för övertagandet).

Om din sambo förvärvade huset innan ni blev sambor utgör den antagligen inte samboegendom och ingår i regel därför inte i en bodelning. Dock finns en bestämmelse som anger att du i detta fall har rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, om du bäst behöver bostaden och detta övertagande i övrigt är rimligt. Om ni inte har eller har haft barn ihop är dock möjligheten att använda denna bestämmelse svår (22 § SamboL). Denna rätt till övertagande förutsätter att bostaden innehas med bostadsrätt.

Sådant som vanligtvis finns i ett hem (exempelvis prydnadsföremål, TV-apparater, elektronisk- och köksutrustning) och som förvärvats för gemensam användning utgör normalt sett sambors gemensamma bohag och ingår därför i en bodelning.

Du har alltså möjlighet att ta över bostaden som ni levt i och det är samboegendom som delas vid en bodelning. När det gäller abonnemanget beror det på hur det avtalet ser ut.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80281)