Sambos rätt att bo kvar i lägenhet

FRÅGA
Jag flyttade in i min sambos bostadsrätt för drygt 4 år sen. Vi har nu gjort slut och boende situation här i stan är hemsk. Det har gått nästan 2 månader utan att jag hittade något. Jag har två barn från ett tidigare förhållande. Han pressar ut mig för att flytta ut, men jag känner att jag inte vill dra mina barn från lägenhet till lägenhet varje 2-3 månader ... Har han ratt att slänga ut mig? Vilka ratt har jag som sambo, jag har betalt del i hyra plus mat under hela tiden vi bodde tillsammans ....Tusen tack,Med vänliga hälsningar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Som jag förstår det av din fråga så hade din sambo redan bostadsrätten då ni träffades.

Om så är fallet förvärvades den inte primärt för gemensamt bruk och räknas inte som samboegendom. Se 3, 5 3p §§ Sambolagen.
Som huvudregel innebär detta att du inte kan göra något anspråk på bostaden, och därigenom inte heller kräva att du ska få bo kvar. Det finns dock ett undantag från detta.

i 22§ Sambolagen konstateras det att du kan ha rätt att överta bostadsrätten under vissa omständigheter trots att den är din Fd sambos egendom. Det krävs att du bäst behöver bostaden, och att synnerliga skäl talar för att du ska ta över den . Då ni inte har barn tillsammans utan dina barn är från ett tidigare förhållande så försvårar det tillämpningen av denna paragraf.
Du måste också kunna kunna betala marknadsvärdet för bostaden till din sambo.

Jag vill dock poängtera att denna paragraf är ett undantag från huvudregeln. Bedömningen är restriktiv och det är svårt att få rätt till bostaden på detta vis. Jag kan inte säga med säkerhet hur det ser ut i ert fall, men som huvudregel krävs det i princip att det inte finns någon möjlighet överhuvudtaget för dig att bosätta dig på annat vis än i denna lägenhet medans det för din sambo går enkelt att hitta en ny bostad. Då du säger att du faktiskt har möjlighet att flytta runt till olika lägenheter i ett par månader så tror jag att det kan bli svårt för dig att vinna framgång på detta vis.

Utöver övertaganderätten så finns det inget sätt för dig att kräva tillgång till lägenheten.

Sammanfattningsvis - Du har som huvudregel ingen rätt att bo kvar i lägenheten. Det finns ett undantag men detta tillämpas mycket restriktivt, utöver det måste du dessutom kunna betala marknadsvärdet på lägenheten till din fd sambo.

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95758)