Sambos rätt att bo kvar i lägenhet

Jag flyttade in i min sambos bostadsrätt för drygt 4 år sen. Vi har nu gjort slut och boende situation här i stan är hemsk. Det har gått nästan 2 månader utan att jag hittade något. Jag har två barn från ett tidigare förhållande. Han pressar ut mig för att flytta ut, men jag känner att jag inte vill dra mina barn från lägenhet till lägenhet varje 2-3 månader ... Har han ratt att slänga ut mig? Vilka ratt har jag som sambo, jag har betalt del i hyra plus mat under hela tiden vi bodde tillsammans ....

Tusen tack,

Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Som jag förstår det av din fråga så hade din sambo redan bostadsrätten då ni träffades.

Om så är fallet förvärvades den inte primärt för gemensamt bruk och räknas inte som samboegendom. Se 3, 5 3p §§ Sambolagen.
Som huvudregel innebär detta att du inte kan göra något anspråk på bostaden, och därigenom inte heller kräva att du ska få bo kvar. Det finns dock ett undantag från detta.

i 22§ Sambolagen konstateras det att du kan ha rätt att överta bostadsrätten under vissa omständigheter trots att den är din Fd sambos egendom. Det krävs att du bäst behöver bostaden, och att synnerliga skäl talar för att du ska ta över den . Då ni inte har barn tillsammans utan dina barn är från ett tidigare förhållande så försvårar det tillämpningen av denna paragraf.
Du måste också kunna kunna betala marknadsvärdet för bostaden till din sambo.

Jag vill dock poängtera att denna paragraf är ett undantag från huvudregeln. Bedömningen är restriktiv och det är svårt att få rätt till bostaden på detta vis. Jag kan inte säga med säkerhet hur det ser ut i ert fall, men som huvudregel krävs det i princip att det inte finns någon möjlighet överhuvudtaget för dig att bosätta dig på annat vis än i denna lägenhet medans det för din sambo går enkelt att hitta en ny bostad. Då du säger att du faktiskt har möjlighet att flytta runt till olika lägenheter i ett par månader så tror jag att det kan bli svårt för dig att vinna framgång på detta vis.

Utöver övertaganderätten så finns det inget sätt för dig att kräva tillgång till lägenheten.

Sammanfattningsvis - Du har som huvudregel ingen rätt att bo kvar i lägenheten. Det finns ett undantag men detta tillämpas mycket restriktivt, utöver det måste du dessutom kunna betala marknadsvärdet på lägenheten till din fd sambo.

Med vänliga hälsningar

Victor ÅkerfeldtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”