Sambos och gåvor

FRÅGA
Hej,Undrar om ett par räknas som sambos även om man har varsitt boende men har sällskapat i flera år under samboliknande former, som "helgsambos". Paret har inte varit gifta med varann eller varit sambos på samma adress. Båda parterna har särkullsbarn men inga gemensamma.Båda parterna ägde sina fastigheter när de träffades och började sällskapa. Den ena parten kommer att få sitt föräldrahem i gåva av sina föräldrar. Har det någon betydelse om denna part erhåller gåvan som enskild egendom eller inte? Paret planerar i framtiden att bli sambo.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att räknas som sambos ska man enligt sambolagen (som du hittar här) bo tillsammans stadigvarande och ha gemensamt hushåll. Jag förstår det som att personerna i din fråga har egna hushåll och endast bor tillsammans på helgerna. Det skulle inte räknas som ett samboförhållande i sambolagens mening.

Vad avser gåvan kan jag tyvärr inte ge ett definitivt svar. Om gåvan uttryckligen erhålls som enskild egendom så är det klart att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning. Om föräldrahemmet däremot erhålls utan en förklaring om att den ska vara enskild egendom är läget mera oklart. Normalt anses egendom som den ena parten förvärvar innan samboförhållandet inleds inte vara gemensam egendom men om parterna flyttar in i bostaden strax efter att gåvan erhållits skulle den kunna räknas som parternas gemensamma bostad och därmed ingå i en eventuell framtida bodelning.

Om man vill vara säker på hur bostaden kommer att behandlas vid en eventuell framtida bodelning är det säkrast att skriva ett samboavtal där detta regleras. Du är välkommen att höra av dig på mail info@lawline.se eller telefon 08-533 300 04 för att få hjälp att upprätta ett sådant avtal.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86931)