Sambos möjlighet att sitta i ett orubbat bo

2017-08-02 i Laglott
FRÅGA
Fråga 2017-07-19Hej!Vad gäller för regel när man som sambos skrivit inbördes testamente som lyder:Den som överlever ska sitta i orubbat bo (med undantag för laglott.)Ovanstående text står i testamentet och är korrekt bevittnat av två samtidigt närvarande personer.Med vänlig hälsningMarianne
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente kan inte inskränka bröstarvingars rätt till sin laglott
Den angivna lydelsen innebär att den överlevande sambon får fri förfoganderätt över hela den avlidnes kvarlåtenskap, med undantag för laglotten. Fri förfoganderätt innebär att sambon i princip får göra vad hen vill med kvarlåtenskapen, utom att testamentera bort den. Utgångspunkten är att bröstarvingar har rätt till sin laglott, vilket utgör hälften av den kvarlåtenskap som den legala arvsordningen ger dem rätt till (FB 7:1). Ett testamente kan inte inskränka denna rätt.

Exempel
Sambo A har egendom värd 100 000 kr. Sambo B begär inte bodelning enligt SamboL 8 §. A har därmed en kvarlåtenskap på 100 000 kr. A och B har två barn. Den legala arvsordningen hade därmed gett barnen en arvsrätt på 50 000 kr. var (ÄB 2:1 st. 2). Eftersom laglotten utgör hälften av detta är vardera barns laglott 25 000 kr. Även om B enligt testamentet hade haft rätt till hela A:s kvarlåtenskap, får B en arvsrätt på 50 000 kr. (100 000 - 50 000 kr.).

__________________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?