Sambos möjlighet att bo kvar i gemensam bostad

Hej

Min pappa på 84 år och hans nu avlidne sambo äger ett hus gemensamt sedan 35 år, inga papper finns skrivna dom emellan. Hon hade inga barn, utan 5 syskon. Jag är enda barnet till min pappa. Han ställer sej nu frågan vad händer med deras hus, kan han bo kvar och i såfall under hur lång tid? Tips om hur han ska göra önskas.Sykonen säger att han inte kommer bli kallad till boupptäckningen .??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din pappa ägde huset tillsammans med sin sambo innan sambons bortgång.

Ekonomiska förhållanden mellan sambor regleras huvudsakligen i sambolagen.

Inledningsvis vill jag framhålla att sambor inte har någon legal arvsrätt. Detta innebär att sambor inte har någon rätt att ärva efter varandra såvida inte ett testamente har upprättats. Jag utgår i svaret från att så inte skett.

Då ett samboförhållande upphör till följd av att ena parten avlider sker en bodelning på samma vis som vid en separation, se 8 § sambolagen. För att bodelningen ska komma till stånd krävs att den efterlevande sambon begär detta. Det är endast den efterlevande sambon som kan begära bodelning och inte tex den avlidnes arvingar.

I bodelningen ska samboegendom i form av gemensam bostad och bohag fördelas. Vad som utgör sådan samboegendom regleras i 3 § sambolagen och kravet är att egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem av parterna som har betalat egendomen. För att bostaden ska utgöra samboegendom och därför ingå i bodelningen krävs därför att den förvärvats för gemensam användning. Om din pappas sambo tex köpte bostaden innan deras förhållande så är den alltså inte samboegendom och sambons arvingar kommer då ärva hela bostaden. Om bostaden motsatsvis köptes för deras gemensamma användning ska den delas lika mellan din pappa och sambons arvingar.

När bodelning skett ska egendomen fördelas på lotter, vad gäller bostad framgår av 16 § att en efterlevande sambo kan ha rätt att bo kvar i bostaden. En förutsättning är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt, och den andra ska då kompenseras med motsvarande belopp. Ofta är dock bostaden den största tillgången vilket kan göra det svårt att lösa ut så mycket pengar för att kunna bo kvar. I dessa fall finns den så kallade "lilla basbeloppsregeln" som garanterar en efterlevande sambo ett minimiskydd genom att få behålla ett värde motsvarande två gånger prisbasbeloppet (89 600 kr) efter avdrag för skulder, 18 § sambolagen.


Hoppas det blivit lite tydligare och du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice RälgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”